Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Dziewczyny i maliny, czyli
Narodowe Czytanie Balladyny Anno Domini 2020!

Już drugi rok z rzędu wzięliśmy udział w Narodowym Czytaniu; akcji społecznej propagującej znajomość literatury narodowej, a zapoczątkowanej w 2012 roku przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Zainicjowano ją głośnym czytaniem Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza, Lalkę Bolesława Prusa, Quo vadis Henryka Sienkiewicza i Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Narodowe Czytanie w roku 2018 miała wyjątkowy charakter - w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości, czytano Przedwiośnie Żeromskiego, a ponadto, przez cały rok, Antologię Niepodległości – specjalnie przygotowany na tę okazję zbiór utworów zaliczanych do polskiej literatury patriotycznej.

Nabór do chóru

Szymon Wnęk i Tomasz Jakubasz serdecznie zapraszają wszystkich uczniów naszego liceum, zarówno tych, którzy mieli już do czynienia z muzyką, jak i tych, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z tą piękną formą wyrażania siebie. Wszystkich chętnych prosimy o zapisanie się u Pana Tomasza Jakubasza.
22.09.2020

SPOTKANIA WYWIADOWCZE Z RODZICAMI

W dniach 21-24.09. o godz. 16.00 odbędą się spotkania wywiadowcze z rodzicami. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, spotkania odbędą się według następującego harmonogramu:
     21 września – kl. 1A, 1B, 1C, 1D
     22 września – kl. 2Ap, 2Bp, 2Cp, 2Dp
     23 września – kl. 2Ag, 2Bg, 2Cg, 2Dg
     24 września- kl. 3A, 3B, 3C
W dniu 24 września o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie przedstawicieli klasowych Rad Rodziców do szkolnej Rady Rodziców. Spotkania, w celu zapewnienia Państwu – Rodzicom maksymalnego bezpieczeństwa, odbędą się w dużych salach w różnych częściach budynku ( harmonogram sal znajdować się będzie przy wejściu do szkoły), z zaleceniem zasłaniania ust i nosa. Jednorazowe maseczki będą wyłożone przy wejściu do szkoły oraz obok sal, w których odbywać się będą wywiadówki.
16.09.2020

Drodzy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Nauczeni doświadczeniami z nauki zdalnej trwającej od marca aż do zakończenia roku szkolnego wszyscy pragnęliśmy, aby od 1 września móc uczyć się już „normalnie”, czyli w salach, pośród kolegów i koleżanek i w żywym kontakcie z nauczycielem. Dotyczy to wszystkich, a szczególnie zapewne uczniów klas pierwszych, tak ciekawych nowego środowiska rówieśniczego, nauczycieli i samej szkoły. I właśnie nadszedł czas tego powrotu, choć w warunkach, przed którymi mentalnie broniliśmy się wierząc, że pandemia ustąpi i świat, także ten szkolny, wróci do zupełnej normalności. Niestety, tak nie jest. Wracamy do szkoły wciąż w sytuacji epidemicznej, wymagającej specjalnych zachowań i przede wszystkim wielkiej wspólnej odpowiedzialności. To dla nas wszystkich: uczniów, rodziców, nauczycieli, innych pracowników szkoły, wielka próba. Bądźmy w swych zachowaniach godni miana członka społeczności Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza. Poprzez odpowiedzialne postępowanie, dbałość o siebie, a tym samym także o innych potwierdźmy, iż wspaniałość rodzi się z prostych i oczywistych rzeczy: przestrzegania procedur, słuchania nauczycieli, świadomości, iż ode mnie zależy nie tylko zdrowie moje, ale i moich kolegów. A przecież nie będzie w tym trudnym roku nic wspanialszego niż to, iż wszyscy pozostaniemy zdrowi.
Na stronie internetowej szkoły znajdują się wspomniane procedury, które pomogą nam funkcjonować w szkole. Przeczytajcie je, proszę, najważniejsze fragmenty głęboko wryjcie w pamięć. Ich przestrzeganie jest niezwykle ważne, nawet jeśli z niektórymi trudno się Wam będzie pogodzić. Wszystkie one służą przecież naszemu wspólnemu bezpieczeństwu.
Nie zapominajcie też o intensywnej nauce od pierwszych dni szkoły, ewentualnych niepowodzeń edukacyjnych nie pozwolę Wam tłumaczyć epidemią ☺. Przynoście swoją szkolną postawą i sukcesami w nauce w tym trudnym czasie radość Waszym rodzicom i bliskim.

Wspólnymi siłami wygramy z koronawirusem – jestem o tym przekonany
Wasz dyrektor
31.08.2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Informujemy wszystkich uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, iż z uwagi na przewidywane warunki pogodowe i stan epidemiczny, uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 zostaje zastąpione spotkaniami z wychowawcą w salach.

Spotkanie dla klas I
odbędzie o godz. 9.00 – uczniowie, zachowując bezpieczny dystans społeczny, powinni zebrać się w okolicach wejścia głównego, skąd wychowawcy zabiorą ich do sal, w których odbywać się będzie spotkanie:
1A – sala A9
1B – sala A12
1C – sala A2
1D – sala A16

Spotkanie dla klas II odbędzie się o godzinie 10.15 – uczniowie udają się bezpośrednio do sal,
których opiekunami są ich wychowawcy.

Spotkanie dla klas III odbędzie się o godzinie 11.30 – uczniowie udają się bezpośrednio do
sal, których opiekunami są ich wychowawcy (klasa IIIA – sala A12).
28.08.2020

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1027 28 następna »