Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Planowane terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/21.

21-24.09.2020r. godz. 16:00
- Spotkanie z rodzicami
Wybory do klasowych rad rodziców

24.09.2020r. godz. 16:30

- Posiedzenie rady rodziców.
Wybory do Rady Rodziców szkoły
Propozycje zmian w programie wychowawczo- profilaktycznym szkoły.

16.11.2020r. godz. 16:00

- Spotkanie z rodzicami – spotkanie wywiadowcze
Szkolenie dla rodziców - Jak pomóc w domu dziecku w realizacji zadań wynikających z pracy zdalnej ucznia.
Alkohol , narkotyki dopalacze- to mnie nie kręci! -klasy 1 po gimn.

29.01.2021r. godz.16:00
- Spotkanie z rodzicami – spotkanie wywiadowcze - podsumowanie I półrocza 2020/21
Szkolenie dla rodziców
Uczenie się jest fajne- klasy 1
Stres przedmaturalny- klasy 3

22.04.2021r. godz. 16:00

- Spotkanie z rodzicami – spotkanie wywiadowcze dla rodziców uczniów klas I i II
godz. 17:00
- Spotkanie uczestników olimpiad, najlepszych uczniów (wszystkich klas)i ich rodziców z dyrekcją szkoły i nauczycielami.
03.11.2020

Dziewczyny i maliny, czyli
Narodowe Czytanie Balladyny Anno Domini 2020!

Już drugi rok z rzędu wzięliśmy udział w Narodowym Czytaniu; akcji społecznej propagującej znajomość literatury narodowej, a zapoczątkowanej w 2012 roku przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Zainicjowano ją głośnym czytaniem Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza, Lalkę Bolesława Prusa, Quo vadis Henryka Sienkiewicza i Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Narodowe Czytanie w roku 2018 miała wyjątkowy charakter - w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości, czytano Przedwiośnie Żeromskiego, a ponadto, przez cały rok, Antologię Niepodległości – specjalnie przygotowany na tę okazję zbiór utworów zaliczanych do polskiej literatury patriotycznej.

Nabór do chóru

Szymon Wnęk i Tomasz Jakubasz serdecznie zapraszają wszystkich uczniów naszego liceum, zarówno tych, którzy mieli już do czynienia z muzyką, jak i tych, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z tą piękną formą wyrażania siebie. Wszystkich chętnych prosimy o zapisanie się u Pana Tomasza Jakubasza.
22.09.2020

SPOTKANIA WYWIADOWCZE Z RODZICAMI

W dniach 21-24.09. o godz. 16.00 odbędą się spotkania wywiadowcze z rodzicami. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, spotkania odbędą się według następującego harmonogramu:
     21 września – kl. 1A, 1B, 1C, 1D
     22 września – kl. 2Ap, 2Bp, 2Cp, 2Dp
     23 września – kl. 2Ag, 2Bg, 2Cg, 2Dg
     24 września- kl. 3A, 3B, 3C
W dniu 24 września o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie przedstawicieli klasowych Rad Rodziców do szkolnej Rady Rodziców. Spotkania, w celu zapewnienia Państwu – Rodzicom maksymalnego bezpieczeństwa, odbędą się w dużych salach w różnych częściach budynku ( harmonogram sal znajdować się będzie przy wejściu do szkoły), z zaleceniem zasłaniania ust i nosa. Jednorazowe maseczki będą wyłożone przy wejściu do szkoły oraz obok sal, w których odbywać się będą wywiadówki.
16.09.2020

Drodzy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Nauczeni doświadczeniami z nauki zdalnej trwającej od marca aż do zakończenia roku szkolnego wszyscy pragnęliśmy, aby od 1 września móc uczyć się już „normalnie”, czyli w salach, pośród kolegów i koleżanek i w żywym kontakcie z nauczycielem. Dotyczy to wszystkich, a szczególnie zapewne uczniów klas pierwszych, tak ciekawych nowego środowiska rówieśniczego, nauczycieli i samej szkoły. I właśnie nadszedł czas tego powrotu, choć w warunkach, przed którymi mentalnie broniliśmy się wierząc, że pandemia ustąpi i świat, także ten szkolny, wróci do zupełnej normalności. Niestety, tak nie jest. Wracamy do szkoły wciąż w sytuacji epidemicznej, wymagającej specjalnych zachowań i przede wszystkim wielkiej wspólnej odpowiedzialności. To dla nas wszystkich: uczniów, rodziców, nauczycieli, innych pracowników szkoły, wielka próba. Bądźmy w swych zachowaniach godni miana członka społeczności Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza. Poprzez odpowiedzialne postępowanie, dbałość o siebie, a tym samym także o innych potwierdźmy, iż wspaniałość rodzi się z prostych i oczywistych rzeczy: przestrzegania procedur, słuchania nauczycieli, świadomości, iż ode mnie zależy nie tylko zdrowie moje, ale i moich kolegów. A przecież nie będzie w tym trudnym roku nic wspanialszego niż to, iż wszyscy pozostaniemy zdrowi.
Na stronie internetowej szkoły znajdują się wspomniane procedury, które pomogą nam funkcjonować w szkole. Przeczytajcie je, proszę, najważniejsze fragmenty głęboko wryjcie w pamięć. Ich przestrzeganie jest niezwykle ważne, nawet jeśli z niektórymi trudno się Wam będzie pogodzić. Wszystkie one służą przecież naszemu wspólnemu bezpieczeństwu.
Nie zapominajcie też o intensywnej nauce od pierwszych dni szkoły, ewentualnych niepowodzeń edukacyjnych nie pozwolę Wam tłumaczyć epidemią ☺. Przynoście swoją szkolną postawą i sukcesami w nauce w tym trudnym czasie radość Waszym rodzicom i bliskim.

Wspólnymi siłami wygramy z koronawirusem – jestem o tym przekonany
Wasz dyrektor
31.08.2020

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1027 28 następna »