Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Szanowni Rodzice

Listopad to zwyczajowy czas spotkań wychowawców klas z rodzicami, na których to przekazywana jest już wiedza nie wstępna, ogólna – to właściwe jest wywiadówkom wrześniowym, ale konkretna – dotycząca ocen z poszczególnych przedmiotów, pierwszych sukcesów w konkursach czy olimpiadach a czasem także (niestety) jakichś mniejszych czy większych kłopotów wychowawczych. Zaplanowaliśmy je na 16 listopada (poniedziałek) i choć spotkanie w szkole będzie rzecz jasna niemożliwe, to prosimy o uwzględnienie tego wydarzenia w codziennym kalendarzu spraw i działań w godzinach 16 – 18. Proponujemy następującą formę kontaktu: w sytuacji występowania jakichś kwestii dotyczących bądź to całych klas, bądź poszczególnych uczniów, wychowawcy skontaktują się z rodzicami tychże uczniów. Oczywiście Państwo, jeśli czujecie taką potrzebę, możecie skontaktować się z wychowawcami z własnej inicjatywy. Będą oni do Państwa dyspozycji pod prywatnymi numerami telefonów, które zapewne znacie, w zwyczajowych godzinach wywiadówki, czyli między 16.00 a 18.00.
Ponadto, na podstawie informacji płynących od Państwa oraz od uczniów, przypominamy:
  1. Jedyną skuteczną formą komunikacji poza zajęciami wynikającymi z podziału godzin między uczniami i nauczycielami jest wykorzystanie nadanego przez szkolę, a nie prywatnego adresu mailowego.
  2. Zgodnie z §6, ust. 10 Regulaminu Kształcenia Mieszanego (hybrydowego) i Zdalnego, „W czasie nauczania zdalnego oraz hybrydowego uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach online poprzez co najmniej połączenie głosowe”. Praktyka zdalnego nauczania wymusza jednakw uzasadnionych przypadkach (np. odpowiedź ustna lub weryfikacja obecności na zajęciach), dla jakości nauczania, a więc w konsekwencji dla dobra uczniów, uruchomienie przez nich kamery. Przypominamy, że uczniowie zostali o tym poinformowani w wiadomości od dyrektora z dnia 16 października.


13.11.2020

Świętujemy 102. rocznicę odzyskania niepodległości w naszej szkole
pod hasłem: Ja – Ty – Niepodległa

Proponujemy Wam:

  1. Konkurs na patriotyczny samolocik z papieru.
    Każda chętna osoba może wykonać dowolną techniką swoja wersję samolociku z kartki papieru o formacie a4 i nakręcić film z jego lotu (do 10 sek.), który należy przesłać na maila swojego nauczyciela historii do dnia 12 listopada.
  2. Konkurs na fotografię lub rysunek wykonany dowolną techniką (format do a4) Miejsca pamięci w powiecie strzyżowskim, które posłużą do stworzenia szkolnego portfolio Anno Domini 2020. Konkurs trwa do końca listopada. Prace wysyłamy do nauczyciela historii lub przynosimy do szkoły.
    Udział w konkursach premiujemy nagrodami książkowymi lub zachęcającymi ocenami z przedmiotu.
04.11.2020

Planowane terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/21.

21-24.09.2020r. godz. 16:00
- Spotkanie z rodzicami
Wybory do klasowych rad rodziców

24.09.2020r. godz. 16:30

- Posiedzenie rady rodziców.
Wybory do Rady Rodziców szkoły
Propozycje zmian w programie wychowawczo- profilaktycznym szkoły.

16.11.2020r. godz. 16:00

- Spotkanie z rodzicami – spotkanie wywiadowcze
Szkolenie dla rodziców - Jak pomóc w domu dziecku w realizacji zadań wynikających z pracy zdalnej ucznia.
Alkohol , narkotyki dopalacze- to mnie nie kręci! -klasy 1 po gimn.

29.01.2021r. godz.16:00
- Spotkanie z rodzicami – spotkanie wywiadowcze - podsumowanie I półrocza 2020/21
Szkolenie dla rodziców
Uczenie się jest fajne- klasy 1
Stres przedmaturalny- klasy 3

22.04.2021r. godz. 16:00

- Spotkanie z rodzicami – spotkanie wywiadowcze dla rodziców uczniów klas I i II
godz. 17:00
- Spotkanie uczestników olimpiad, najlepszych uczniów (wszystkich klas)i ich rodziców z dyrekcją szkoły i nauczycielami.
03.11.2020

Dziewczyny i maliny, czyli
Narodowe Czytanie Balladyny Anno Domini 2020!

Już drugi rok z rzędu wzięliśmy udział w Narodowym Czytaniu; akcji społecznej propagującej znajomość literatury narodowej, a zapoczątkowanej w 2012 roku przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Zainicjowano ją głośnym czytaniem Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza, Lalkę Bolesława Prusa, Quo vadis Henryka Sienkiewicza i Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Narodowe Czytanie w roku 2018 miała wyjątkowy charakter - w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości, czytano Przedwiośnie Żeromskiego, a ponadto, przez cały rok, Antologię Niepodległości – specjalnie przygotowany na tę okazję zbiór utworów zaliczanych do polskiej literatury patriotycznej.

Nabór do chóru

Szymon Wnęk i Tomasz Jakubasz serdecznie zapraszają wszystkich uczniów naszego liceum, zarówno tych, którzy mieli już do czynienia z muzyką, jak i tych, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z tą piękną formą wyrażania siebie. Wszystkich chętnych prosimy o zapisanie się u Pana Tomasza Jakubasza.
22.09.2020

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1028 29 następna »