Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Szanowni Rodzice - Newsy - Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Szanowni Rodzice

Listopad to zwyczajowy czas spotkań wychowawców klas z rodzicami, na których to przekazywana jest już wiedza nie wstępna, ogólna – to właściwe jest wywiadówkom wrześniowym, ale konkretna – dotycząca ocen z poszczególnych przedmiotów, pierwszych sukcesów w konkursach czy olimpiadach a czasem także (niestety) jakichś mniejszych czy większych kłopotów wychowawczych. Zaplanowaliśmy je na 16 listopada (poniedziałek) i choć spotkanie w szkole będzie rzecz jasna niemożliwe, to prosimy o uwzględnienie tego wydarzenia w codziennym kalendarzu spraw i działań w godzinach 16 – 18. Proponujemy następującą formę kontaktu: w sytuacji występowania jakichś kwestii dotyczących bądź to całych klas, bądź poszczególnych uczniów, wychowawcy skontaktują się z rodzicami tychże uczniów. Oczywiście Państwo, jeśli czujecie taką potrzebę, możecie skontaktować się z wychowawcami z własnej inicjatywy. Będą oni do Państwa dyspozycji pod prywatnymi numerami telefonów, które zapewne znacie, w zwyczajowych godzinach wywiadówki, czyli między 16.00 a 18.00.
Ponadto, na podstawie informacji płynących od Państwa oraz od uczniów, przypominamy:
  1. Jedyną skuteczną formą komunikacji poza zajęciami wynikającymi z podziału godzin między uczniami i nauczycielami jest wykorzystanie nadanego przez szkolę, a nie prywatnego adresu mailowego.
  2. Zgodnie z §6, ust. 10 Regulaminu Kształcenia Mieszanego (hybrydowego) i Zdalnego, „W czasie nauczania zdalnego oraz hybrydowego uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach online poprzez co najmniej połączenie głosowe”. Praktyka zdalnego nauczania wymusza jednakw uzasadnionych przypadkach (np. odpowiedź ustna lub weryfikacja obecności na zajęciach), dla jakości nauczania, a więc w konsekwencji dla dobra uczniów, uruchomienie przez nich kamery. Przypominamy, że uczniowie zostali o tym poinformowani w wiadomości od dyrektora z dnia 16 października.13.11.2020