Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
Wychowawcy klas w roku szkolnym 2019/2020
 1. 1Ap - mgr Iwona Trojanowska
 2. 1Bp - mgr Violetta Wietecha
 3. 1Cp - mgr Grzegorz Adamczyk
 4. 1Dp - mgr Bogusław Mazur
 5. 1Ag - mgr Marta Rybczyk
 6. 1Bg - mgr Małgorzata Woźnicka
 7. 1Cg - mgr Urszula Mendelowska
 8. 1Dg - mgr Andrzej Lenart
 9. 2A - mgr Beata Wójcik
 10. 2B - mgr Beata Jamróg
 11. 2C - mgr Barbara Śliwa
 12. 3A - mgr Jerzy Moskal
 13. 3B - mgr Karina Zająć
 14. 3C - mgr Katarzyna Rokita
 15. 3D - mgr Tomasz Jakubasz


Dokumenty:
ZASADY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ADAMA MICKIEWICZAW STRZYŻOWIE

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ADAMA MICKIEWICZA W STRZYŻOWIE – załącznik do ZASAD ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ADAMA MICKIEWICZA W STRZYŻOWIE

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
Plan pracy zespołu wychowawczego w roku szkolnym 2019/2020
Działania ukierunkowane na poprawę frekwencji w roku szkolnym 2019/2020
Plan pracy z uczniem
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie
Zasady cyberbezpieczeństwaMateriały:
hejt w internecie
Przemoc w rodzinie
Szkoła wolna od dyskryminacju
Leksykon pojęć w opiniach poradni
Materiały dla nauczycieli
Prezentacja - alkohol
Zasady bezpiecznego spożycia surowych warzyw i owoców
Scenariusz lekcji wychowawczej z cyklu „Bezpieczne wakacje”
Wskazówki dla rodziców jak postępować i rozmawiać z dziećmi w przypadku problemów związanych z grypą wywołaną nowym wirusem A/H1N1
Przydatne telefony
Bliżej siebie dalej od narkotyków - poradnik dla rodziców
"Niebieska Karta" - nowe obowiązki nauczycieli w przypadku przemocy w rodzinie
Postępowanie w sytuacjach kryzysowych