Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
Wychowawcy klas w roku szkolnym 2023/2024
 1. 1A - dr Mirosław Czarnik
 2. 1B - mgr Grzegorz Adamczyk
 3. 1C - mgr Iwona Trojanowska
 4. 1D - mgr Wojciech Ziobro
 5. 1E - mgr Anna Graboś-Złotek
 6. 1F - mgr Bogusław Mazur
 7. 2A - mgr Katarzyna Rykała
 8. 2B - mgr Beata Jamróg
 9. 2C - mgr Małgorzata Woźnicka
 10. 2D - mgr Kazimiera Ossowska
 11. 2E - mgr Joanna Martens-Skoczek
 12. 2F - mgr Urszula Mendelowska
 13. 3A - mgr Barbara Śliwa
 14. 3B - mgr Tomasz Jakubasz
 15. 3C - mgr Ewa Białek
 16. 3D - mgr Beata Wójcik
 17. 4A - mgr Jerzy Moskal
 18. 4B - mgr Karina Zając
 19. 4C - mgr Agata Ziobro
 20. 4D - mgr Regina Pelczar


Dokumenty:
ZASADY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ADAMA MICKIEWICZAW STRZYŻOWIE

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ADAMA MICKIEWICZA W STRZYŻOWIE – załącznik do ZASAD ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ADAMA MICKIEWICZA W STRZYŻOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W STRZYŻOWIE

Działania ukierunkowane na poprawę frekwencji
Plan pracy z uczniem
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie
Zasady cyberbezpieczeństwaMateriały:
ak pracować z dzieckiem ze spektrum autyzmu
hejt w internecie
Przemoc w rodzinie
Szkoła wolna od dyskryminacju
Leksykon pojęć w opiniach poradni
Materiały dla nauczycieli
Prezentacja - alkohol
Zasady bezpiecznego spożycia surowych warzyw i owoców
Scenariusz lekcji wychowawczej z cyklu „Bezpieczne wakacje”
Wskazówki dla rodziców jak postępować i rozmawiać z dziećmi w przypadku problemów związanych z grypą wywołaną nowym wirusem A/H1N1
Przydatne telefony
Bliżej siebie dalej od narkotyków - poradnik dla rodziców
"Niebieska Karta" - nowe obowiązki nauczycieli w przypadku przemocy w rodzinie
Postępowanie w sytuacjach kryzysowych