Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
Szanowni Państwo, rodzice uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie

Nauczyciele wszystkich przedmiotów, wychowawcy wszystkich klas są gotowi do pomocy i kontaktu z rodzicami, prawnymi opiekunami uczniów w godzinach pracy szkoły, według ich planu zajęć.(plan zajęć na stronie szkoły)

Jak efektywnie i bezstresowo uczestniczyć w nauczaniu zdalnym
- informacje dla uczniów i rodziców.


Pobierz dokument:

Kształcenie na odległość - kanały komunikacji.

Zasady bezpiecznego korzystania z internetu.

Jak motywować dziecko do nauki.

Zasady efektywnej nauki.