LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Informacje o programach stypendialnych wyszukiwarka, baza ofert dla uczniów:


mojestypendium.pl

Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2017/2018.


Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na posiedzeniu w dniu 29 maja 2017r. zatwierdził Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2017/2018.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uczniom szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, plastycznych, baletowych* i muzycznych, organizując sytuacje sprzyjające rozwojowi uzdolnień specjalnych i rozwojowi ogólnemu.


Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci - informacje

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia" od wielu lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości.Dzieło Nowego Tysiąclecia - Zasady pomocy

Stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego dla uzdolnionej młodzieży


Informacje o stypendium J.Przecławczyka –> strona Starostwa Powiatowego

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne i spełniają kryteria jednego z segmentów Programu.


Stypendia pomostowe (dla tegorocznych maturzystów)