LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

14.06.2020

Stypendium w ramach Programu Stypendiów Pomostowych

Stowarzyszenie Mieszkańców Wysokiej Strzyżowskiej „Kopytko” informuje tegorocznych maturzystów (MATURA 2020) o możliwości ubiegania się o stypendium w ramach Programu Stypendiów Pomostowych. Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów, skierowane do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów Pomostowych, poprzez ufundowanie stypendium na I rok studiów, ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów i stanowi furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata studiów.
03.08.2020

Informacja na temat zmiany regulaminu Stypendium Przecławczyka

Uprzejmie informujemy, że Rada Powiatu Strzyżowskiego na posiedzeniu w dniu 27 maja 2020 r. biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację związaną z Covid-19 oraz ograniczone możliwości kontaktu uczniów ze szkołami podjęła Uchwałę Nr XIX/148/2020 w sprawie zmiany uchwały nr VII/60/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Powiatowego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionej młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski – Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego.

Zmiany dotyczą umożliwienia m. in. uczniom i absolwentom szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski składania wniosku o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego także drogą elektroniczną na adres starostwo@strzyzowski.pl oraz bez opinii wychowawcy i dyrektora szkoły na wniosku – w przypadku wprowadzenia stanu epidemii, stanu klęski żywiołowej lub stanu wyjątkowego na terenie kraju. Termin składania wniosków nie uległ zmianie (do 31 lipca b.r.).

TREŚĆ REGULAMINU


INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

Informacja dotycząca dokumentów dołączanych do wniosku o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego tj. świadectw, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających uzyskane osiągnięcia:
  • w przypadku składania wniosku o stypendium w urzędzie Starostwa kserokopie dokumentów dołączonych do wniosku będą potwierdzać za zgodność z oryginałem, po okazaniu ich oryginałów, pracownicy Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,
  • w przypadku przesłania wniosku drogą elektroniczną należy dołączyć skan oryginalnych dokumentów,
  • w przypadku przesłania wniosku pocztą kserokopie dokumentów zostaną potwierdzone za zgodność z oryginałami w terminie późniejszym.

13.07.2020

Strzyżowskie liceum zawsze wśród najlepszych w Polsce!

Ukazał się kolejny, po organizowanym przez „Perspektywy” ranking, w którym nasze liceum zajmuje czołowe lokaty. Jest nim zestawienie najlepszych szkół, które przygotował tygodnik Newsweek. Metodologia przyjęta przez organizatora obejmuje m.in. zdawalność matury, jej rezultaty, wyniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (w uproszczeniu – EWD, pokazując różnicę między wynikami egzaminu gimnazjalnego i maturalnego sprawdza, na ile uczeń zwiększył swoje kompetencje edukacyjne w porównaniu z poprzednim etapem edukacyjnym) oraz liczbę olimpijczyków na poziomie centralnym i międzynarodowym.
Niezwykle miło nam zakomunikować, iż strzyżowskie liceum po raz kolejny potwierdziło znakomitą jakość nauczania i pokazało wielkie możliwości, jakie uczniowie uzyskują dzięki edukacji w nim. W rankingu szkoła znalazła się bowiem w ścisłej wojewódzkiej czołówce, plasując się na znakomitym 8. miejscu (204. miejsce w Polsce) i dystansując wiele renomowanych szkół rzeszowskich, będąc przy tym najmniejszym ośrodkiem edukacyjnym w pierwszej dziesiątce rankingu. Jako że jesteśmy również szkołą, w której wartości etyczne pełnią bardzo istotną rolę, nie będziemy wymieniać nazw tych placówek, by podkreślać własną wartość – my jej jesteśmy świadomi, a wszystkich zainteresowanych szczegółowymi danymi odsyłamy do nr. 25/2020 Newsweeka.
To wspaniały sukces, którego nie byłoby bez wielkiego zaangażowania nauczycieli, uczniów, ich rodziców, a także owocnej współpracy z organem prowadzącym szkołę – Powiatem Strzyżowskim. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że nasza szkoła z powodzeniem konkuruje edukacyjnie ze znacznie większymi i bardziej znanymi szkołami w województwie i regularnie pojawia się w zestawieniach najlepszych szkół w Polsce bez względu na to, kto je przygotowuje.
01.07.2020

Zakończenie roku szkolnego

Szanowni Uczniowie i Abiturienci
Przypominamy, że w tym roku zakończenie roku szkolnego odbędzie się tylko online. Zgodnie z
informacjami przekazanymi Wam w wiadomości e-mail, spotkanie z Dyrekcją dla klas I i II odbędzie
się na komunikatorze Meet o godzinie 9.00, a dla abiturientów o godzinie 9.30
. Również o godzinie
9.30 wychowawcy klas I i II zorganizują spotkania online dla swoich zespołów klasowych. Odnośnie
świadectw – także zgodnie z otrzymanym przez Was e-mailem, od poniedziałku 29 czerwca
zapraszamy po odbiór świadectw tych wszystkich, którym jest ono z różnych względów potrzebne.
Odbiór możliwy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z sekretariatem. Osoby z klas I i II,
wyróżnione świadectwem z biało-czerwonym paskiem, proszone są o kontakt z księgarnią NOVA w
Strzyżowie. Nagrody książkowe można będzie wybierać od 29 czerwca do końca sierpnia. Natomiast
abiturienci swe nagrody książkowe otrzymają wraz ze Świadectwem Dojrzałości wydanym przez OKE.
26.06.2020

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10265 266 następna »