Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

III edycja konkursu
„Moja pasja w moim życiu”

organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

1.Konkurs jest adresowany do uczniów klas ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu strzyżowskiego oraz uczniów klas pierwszych i drugich Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie.

2.Zadanie konkursowe polega na zaprezentowaniu pomysłu na spędzanie czasu wolnego rozwijającego własne pasje i zainteresowania.

3.Uczestnicy mogą wybrać dowolną formę prezentacji (np. krótki film, relacja, prezentacja multimedialna, praca plastyczna, nagranie muzyczne, komiks, grafika, utwór literacki, itp.).

4.Każdy uczestnik dostarcza pracę oznaczoną wybranym symbolem oraz oznaczoną takim samym symbolem kopertę zawierającą kartkę z danymi osobowymi:
- imię i nazwisko autora
- imię i nazwisko opiekuna (np. rodzica),
- nazwa szkoły,
- klasa,
- kontakt telefoniczny

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie jako administrator danych osobowych informuje, że dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów konkursu. Dane osobowe nie będą udostępniane. Osobom biorącym udział w konkursie lub ich opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wyłonienia laureatów konkursu.
-Prace zgłoszone do konkursu nie mogą mieć autorstwa zbiorowego.
-Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
-Organizator nie zwraca prac oraz zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania w celach edukacyjnych i wystawowych.

5.Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z:
-oświadczeniem, że zgłaszający jest autorem pracy konkursowej,
-oświadczeniem, że zgłaszający posiada prawa autorskie i majątkowe do przesłanego materiału,
-oświadczeniem o akceptacji niniejszego regulaminu,
-oświadczeniem, że zamieszczone w pracy konkursowej zdjęcia i pliki dźwiękowe nie naruszają praw autorskich osób trzecich,
-wyrażeniem zgody na publikowanie i rozpowszechnianie prac konkursowych na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie i jego profilu na facebooku,
-wyrażeniem zgody autora lub jego opiekuna prawnego na publikację jego wizerunku na stronie internetowej szkoły i jej profilu na facebooku.

6.Prace konkursowe winny być złożone w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie lub na adres email liceum@lo-strzyzow.pl do dnia 31 maja 2023 roku z dopiskiem „Pasje”.

PODSUMOWANIE PRAC I  NAGRODY:

1.Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu.
2.Ocenie podlegać będą: samodzielność i oryginalność prac oraz ich zgodność z tematyką.
3.O terminie rozstrzygnięcia konkursu i rozdaniu nagród uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej szkoły.
4.Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca laureaci otrzymają nagrody.

Kontakt z organizatorem pod numerem tel. 17 2762 249, drogą elektroniczną liceum@lo-strzyzow.pl lub osobiście.

REGULAMIN
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH (RODO)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
15.05.2023

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego
ENGLISH ACE

(Edycja XXII - 16.03.2023r.)

Gratulujemy WYRÓŻNIEŃ
za uzyskanie bardzo dobrego i dobrego wyniku
(odpowiednio powyżej 80 i 75% punktów).

Dziękujemy za udział :-) wszystkim uczestnikom!!!
Cieszymy się z wysokiego poziomu potwierdzonego licznymi wyróżnieniami:-)

Szkolna Komisja Konkursowa:
Karina Zając, Beata Wójcik

Klasy I
1.Kinga Cynarska z klasy 1E – wynik bardzo dobry
2.Jan Śliwiński z klasy 1B – wynik dobry
3.Sebastian Cierpiał z klasy 1E - wynik dobry
4.Daria Stępień z klasy 1E - wynik dobry
5.Filip Mularski z klasy 1F - wynik dobry
6.Julia Wnęk z klasy 1A - wynik dobry

Klasy II
Aleksander Pasek z klasy 2D – wynik dobry, IV miejsce w województwie

Klasy III i IV
Aleksandra Wójcik z klasy 4B – wynik dobry
09.05.2023

XIV Międzyszkolny Turniej Języka Angielskiego
Szkół Podstawowych Powiatu Strzyżowskiego

konkurs objęty patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Starosty Strzyżowskiego

Strzyżów, 21 kwietnia 2023 r.

W XIV edycji Turnieju gościliśmy w naszej szkole uczniów 6 szkół Powiatu
Strzyżowskiego:
- Szkoły Podstawowej w Cieszynie
- Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Górnej im. Juliana Przybosia
- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku
- Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej
- Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie
- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Orła Białego w Strzyżowie
- Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzyżowie.
W Turnieju uczestniczyło łącznie 27 uczniów.
Część drużynowa w tym roku odbyła się pod hasłem: Home is where the heart is, a zadaniem uczniów było zaprezentowanie siebie i swojej szkoły w języku angielskim. Prezentacje drużyn były obowiązkowe dla wszystkich uczestników, ale nie podlegały ocenie. W zasadniczej - indywidualnej części Turnieju uczniowie rozwiązywali test leksykalno-gramatyczny.

Lista laureatów Turnieju:
I miejsce – Julia Góra, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzyżowie
II miejsce – Dominika Butkiewicz, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzyżowie
III miejsce – Anna Lubas, uczennica Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Górnej im. Juliana Przybosia

Drużyny oraz laureaci konkursu indywidualnego otrzymali dyplomy i cenne nagrody – karty podarunkowe ufundowane przez głównego sponsora - Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, a także materiały do nauki języka angielskiego i drobne upominki ufundowane przez Organizatorów - Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza i Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie, jak również Starostwo Powiatowe w Strzyżowie i Gminę Strzyżów.
Sponsorem poczęstunku dla wszystkich uczestników Turnieju była Gminna Spółdzielnia w Strzyżowie.
Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Do nauczycieli kierujemy podziękowania za owocną pracę z młodzieżą i przygotowanie do Turnieju oraz gratulacje za wysokie wyniki uczniów.Zapraszamy do współpracy w kolejnym roku szkolnym.

Organizatorzy – nauczyciele języka angielskiego LO i ZST:
Beata Wójcik, Iwona Trojanowska, Barbara Pięciak
28.04.2023

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego ALCHEMIK

1 marca już po raz kolejny odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs Chemiczny ALCHEMIK, w którym wzięła udział bardzo liczna grupa 96 uczniów z klas o profilu promedycznym.
Bardzo miło nam poinformować, że Weronika Dąbrowiecka uczennica klasy 4Bp uzyskała wyróżnienie na szczeblu krajowym. Ponadto Julia Gazda z klasy 4Bp i Joanna Stachowicz z klasy 1C uzyskały najlepszy wynik w szkole w swojej kategorii wiekowej. Dodatkowo Komitet Konkursowy przyznał 14 wyróżnień w uznaniu za bardzo dobre wyniki.
Dyplomy wyróżnienia uzyskali: Klasa 2B: Adrian Czarnik, Kinga Zięba, Kamila Szlachta, Nadia Wojnarowska Klasa 3B: Łukasz Godek, Wojciech Piech Klasa 4Bp: Sylwia Dąbrowska, Gabriela Jagodzińska, Bartosz Jajeśnica, Martyna Rabenda, Natalia Małek, Aleksandra Wójcik, Magdalena Włodyka, Gabriel Wilk.
Nagrodzonym i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.
M. Woźnicka
28.04.2023

XXII Podkarpacki Konkurs Matematyczny

Paweł Konsur uczeń klasy 1A LO w Strzyżowie w finale XXII Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. prof. F. Leji , który odbył się 25 marca 2023r w Rzeszowie, w pionie klas pierwszych szkół średnich woj. podkarpackiego zdobył wyróżnienie. Konkurs ten składa się z trzech etapów. Organizatorami konkursu jest Oddział Podkarpacki Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki i Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, a odbywa się pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Opiekunem ucznia jest Pan Jerzy Moskal.
26.04.2023

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10332 333 następna »