Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Nasza szkołą "Szkołą eTwinning 2020-2021"


Mamy przyjemność ogłosić, że w uznaniu międzynarodowej działalności projektowej naszej społeczności szkolnej oraz aktywnego uczestnictwa nauczycieli w doskonaleniu zawodowym na portalu eTwinning nasza Szkoła została wyróżniona prestiżową odznaką "Szkoła eTwinning 2020-2021".
Wyróżnienie jest przyznawane na okres dwóch lat tym szkołom, które w ostatnim roku wykazały się dużą aktywnością i różnorodnością działań na portalu eTwinning. Przypomnijmy, że eTwinning jest europejską społecznością szkolną, gromadzącą szkoły i przedszkola z krajów Unii Europejskiej i nie tylko. Portal umożliwia łączenie szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych, które pozwalają na współpracę ponad granicami, umożliwiając uczniom realizację projektów edukacyjnych rozwijających wiele ich umiejętności.
Dodajmy, że międzynarodowe doświadczenia w pracy na tym portalu nabywamy nieustannie już od ponad czterech lat, realizując projekty z różnych dziedzin w języku angielskim i niemieckim oraz uczestnicząc w wydarzeniach, konferencjach i szkoleniach. Jesteśmy przekonani, że ta wirtualna działalność na portalu przyczyniła się w znaczącym stopniu do sukcesu w ramach rzeczywistych projektów międzynarodowych przeprowadzonych w ostatnich latach w Liceum w ramach programów Erasmus+ i PO WER. Niespodziewanie, nabyte w eTwinningu umiejętności cyfrowe wyposażyły nas w wysokiej jakości przygotowanie do zdalnego nauczania w dobie koronawirusa.
Z radością dodajemy odznakę eTwinning School 2020-2021 do innych zdobytych w ostatnim czasie wyróżnień:
- Srebrna tarcza w rankingu czasopisma Perspektywy
- Krajowa i Europejska Odznaka Jakości dla projektu MysteryTwinning
Więcej o działalności projektowej LO w zakładkach Erasmus+ i PO WER oraz tutaj:

https://lo-strzyzow.pl/i/projekt-etwinning
https://lo-strzyzow.pl/news/1366/w-nowy-rok-z-europa
30.04.2020

Hola España! – realizacja programu PO WER w strzyżowskim liceum

Już po raz drugi Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie jest beneficjentem programów unijnych skierowanych do instytucji edukacyjnych. Po wyjazdach nauczycieli do Anglii, Szkocji, Irlandii i na Maltę, w trakcie których podnosili oni swoje kompetencje metodyczne, ale także doskonalili umiejętności językowe, przyszedł czas na mobilność uczniowską. Dzięki skuteczności szkolnego zespołu projektowego, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” programu PO WER (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój)w strzyżowskim liceum realizujemy inicjatywępn. „Przedsiębiorca w wymiarze europejskim – rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości, wielojęzyczności, wielokulturowości i narzędzi TIK na poziomie ponadnarodowym”.Celami, które chcemy osiągnąć w ramach projektu są: wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedsiębiorczości, rozwijanie wielojęzyczności, zwłaszcza w odniesieniu do terminologii biznesowej w języku angielskim, rozbudowanie kompetencji cyfrowych młodzieży,wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji uczniów oraz promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności. W ramach projektu 15-osobowe grupy uczniów wraz z trojgiem opiekunów odwiedzą szkoły ponadpodstawowe w Hiszpanii (listopad 2019) i Rumunii (wiosna 2020).

Podsumowanie projektu Erasmus+

w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w StrzyżowieW latach 2017/2018 nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie realizowali projekt „W drodze do Europy – rozwój kompetencji językowych i europejskiej sieci kontaktów”, realizowany w ramach akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Uczestnicy projektu (ośmioro nauczycieli) wzięli udział w dwutygodniowych kursach w różnych krajach Unii Europejskiej: w Wielkiej Brytanii (Londyn, Oxford, Edynburg), Irlandii oraz na Malcie. Kursy miały zróżnicowany charakter – od metodycznych, dla nauczycieli języka angielskiego, przez dające wiedzę o metodzie CLIL (Content and Language Integrated Learning – zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe, oparte na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego), aż po te, które jedynie doskonaliły kompetencje językowe kadry strzyżowskiego liceum.

W rytmie i rymie limeryków

...czyli o udziale w projekcie i mobilnościachLimeryki powstały w zespole projektowym dla potrzeb zagranicznych mobilności, promowania idei wielokulturowości i upowszechniania rezultatów projektu. Prosimy o potraktowanie ich z przymrużeniem oka ;-)

Seria lekcji otwartych z Erasmusem+

Od początku roku szkolnego 2018/2019, a zarazem w ostatnich miesiącach realizacji projektu Erasmus+ W drodze do Europy zespół nauczycieli zaangażowanych w projekt poświęcił dużo uwagi wdrażaniu innowacji pedagogicznych oraz prowadzeniu lekcji otwartych.
W listopadzie odbył się cykl takich zajęć, w tym dwie lekcje w ramach realizacji innowacji wychowawczo-metodycznej pt.’English as a fun means to effective paedagogy’. Zaangażowanie metody CLIL, tj. zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego w proces wychowania:

• lekcja edukacji zdrowotnej w ramach wychowania fizycznego w klasie 2C w dniu 23.11.2018 r., w całości poprowadzona przez pana Pawła Pelewicza w języku angielskim - 'Food Pyramid - Piramida zdrowia. Wiem, co jem'.
• wielojęzyczna lekcja pt. 'Savoir vivre - wiedzieć, jak żyć w społeczeństwie' z wykorzystaniem języka angielskiego, francuskiego oraz elementów języka niemieckiego poprowadzona w dniu 30.11.2018 r. z klasami 3A, 3B, 3C i 3D przez panią Joannę Martens-Skoczek i przygotowana we współpracy z panią Iwoną Trojanowską.

« poprzednia 1 2 3 4 następna »