Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Skutecznie przeciw przemocy -
rozwój systemu przeciwdziałania przemocy w gminie Strzyżów...

...Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżowie, w związku realizacją projektu, pn. "Skutecznie przeciw przemocy- rozwój systemu przeciwdziałania przemocy w gminie Strzyżów" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" edycja 2021, informuje, że jednym z zaplanowanych działań jest opracowanie LOKALNEJ DIAGNOZY POTRZEB W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY.

W związku z powyższym opracowane zostały ankiety skierowane do uczniów oraz osób dorosłych z terenu gminy Strzyżów.
Zapraszamy do zapoznania się i wypełnienia ANONIMOWYCH ankiet pod następującymi linkami:

OSOBY DOROSŁE
https://forms.gle/NhPV8EwjoddZodyS9

UCZNIOWIE
https://forms.gle/NhPV8EwjoddZodyS9

Informacja przesłana przez:Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżowie
11.10.2021

Depresja u dzieci i młodzieży

Powszechnie, bowiem wzbraniamy się przed uznaniem, że depresja jest chorobą. Trzeba jednak pamiętać, że może ona zaciążyć na przyszłości chorego w sposób być może definitywny i może wywołać cierpienie większe niż śmierć.
Bycie smutnym nie oznacza przeżywania depresji, ale człowiek w depresji czuje się głęboko smutny. Taki smutek nie mieści się w normie ludzkich doświadczeń. Smutek ten nie jest proporcjonalny do wywołujących go bodźców, trwa dłużej, a jego reperkusje są głębsze we wszystkich aspektach ludzkiej osoby, jej pracy i relacji społecznych. Jest to smutek patologiczny, jeden z najbardziej oczywistych symptomów prawdziwej depresji. Ma on cechy bardzo precyzyjne: jest to poczucie niemocy i wewnętrznego przepełnienia męką. Jest tak intensywny, że wywołuje uczucie absolutnej bezradności. Człowiek chory na depresję czuje się winny za swoją sytuację, krytykuje siebie i gardzi sobą.. Człowiek depresyjny ujawnia lęk, zmęczenie, zniechęcenie i niezdolny jest do stawiania czoła najmniejszym trudnościom. Ta niemoc sprawia mu cierpienie i skłania go do przyznania, że nawet jego możliwości intelektualne uległy zmniejszeniu.

Planowane terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/20.

16.09.2019r. godz. 16 00 - Spotkanie z rodzicami
Wybory do klasowych rad rodziców
godz. 17. 45 - Posiedzenie rady rodziców.
Wybory do Rady Rodziców szkoły
Propozycje zmian w programie wychowawczo- profilaktycznym szkoły.

15.11.2019r.
godz. 16:00 - Spotkanie z rodzicami – spotkanie wywiadowcze

  • Zapoznanie rodziców uczniów klas I i II z programem nauczania wychowania do życia w rodzinie.
  • Szkolenie dla rodziców - Jak pomóc uczniowi z problemami emocjonalnymi - klasy 2 
  • Jak walczyć z uzależnieniami - Alkohol , narkotyki dopalacze- to mnie nie kręci! -klasy 1 po podst.
  • Uczenie się jest fajne- klasy 1 po gimn.


30.01.2020r.
godz.16:00 - Spotkanie z rodzicami – spotkanie wywiadowcze - podsumowanie I półrocza 2018/19

  • Szkolenie dla rodziców Alkohol , narkotyki dopalacze- to mnie nie kręci! -klasy 1 po gimn.
  • Uczenie się jest fajne- klasy 1 po podst.
  • Kl. III – stres przedmaturalny


21.04.2020r.
godz. 16:00 - Spotkanie z rodzicami – spotkanie wywiadowcze dla rodziców uczniów klas I i II
godz. 17:00 - Spotkanie uczestników olimpiad, najlepszych uczniów (wszystkich klas) i ich rodziców z dyrekcją szkoły i nauczycielami.
25.09.2019