Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Kalendarz szkolny 2022/2023


Kalendarz szkolny 2022/2023(link do informacji na stronie MEiN)

Wykaz dni wolnych od zajęć w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie w roku szkolnym 2022/2022:
1. 31.10.2022r.
2. 2.05.2023r.
4. 4.05.2023r.
5. 5.05.2023r.
6. 8.05.2023r.
7. 9.05.2023r.
8. 9.06.2023r.
9. Dzień otwarty szkoły - termin do ustalenia
10. 22.06.2023r.
Harmonogram pracy Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza


Rok Szkolny 2020/2021

Harmonogram imprez i uroczystości oraz konkursów i olimpiad


Rok Szkolny 2020/2021

OLIMPIADY I KONKURSY Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH


Rok Szkolny 2020/2021

Harmonogram wycieczek szkolnych


Rok szkolny 2020/2021