Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Kalendarz szkolny 2020/2021


Kalendarz szkolny 2019/2020(link do informacji na stronie MEN)

Wykaz dni wolnych od zajęć w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie w roku szkolnym 2020/2021:
1. 14.10.2020r.
2. 4-7. 05.2021r.
3. 4.06.2021 r.
4. 24.06.2021r.Harmonogram pracy Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza


Rok Szkolny 2020/2021

Harmonogram imprez i uroczystości oraz konkursów i olimpiad


Rok Szkolny 2020/2021

OLIMPIADY I KONKURSY Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH


Rok Szkolny 2020/2021

Harmonogram wycieczek szkolnych


Rok szkolny 2020/2021