LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Kalendarz szkolny 2019/2020


Kalendarz szkolny 2019/2020(link do informacji na stronie MEN)

Wykaz dni wolnych od zajęć w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie w roku szkolnym 2019/2020:
1.    8.06.2020 r.
2.    9.06.2020 r.
3.    10.06.2020 r.
4.    12.06.2020 r.


Harmonogram pracy Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza


Rok Szkolny 2019/2020

Harmonogram imprez i uroczystości oraz konkursów i olimpiad


Rok Szkolny 2019/2020

OLIMPIADY I KONKURSY Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH


Rok Szkolny 2019/2020

Harmonogram wycieczek szkolnych


Rok szkolny 2019/2020