Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur Matematyczny - 2023”

16 marca 2023r odbył się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur Matematyczny - 2023”. Głównym organizatorem konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych ”Kangourou Sans Frontières” z siedzibą we Francji. W konkursie uczestniczyła młodzież z 57 państw. W Polsce konkursu przebiegał pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z naszej szkoły w konkursie uczestniczyło ogółem 87 uczniów w trzech kategoriach. Niektórzy z nich uzyskali bardzo wysokie wyniki i zdobyli cenne nagrody.
(Kliknij tu – szczegółowe wynik)
16.06.2023

Słudzy Boży rodzina Ulmów

W dniu 25 mają w Instytucie Pastoralno Teologicznym odbył się drugi etap olimpiady "Słudzy Boży rodzina Ulmów". Do etapu diecezjalnego zakwalifikowały się trzy uczennice z klasy 3C: Aleksandra Czarnik, Julia Kowalska i Julia Matłosz. Bardzo miło nam poinformować, że Julia Kowalska zajęła pierwsze miejsce uzyskując tytuł laureata. Julia Matłosz zajęła 4 miejsce, a Aleksandra Czarnik uzyskała bardzo dobry wynik.
Podziękowania składamy Starostwu Powiatowemu w Strzyżowie za zapewnienie komfortowego dojazdu do Rzeszowskiego Instytu Pastoralno Teologicznego.
31.05.2023

III edycja konkursu
„Moja pasja w moim życiu”

organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

1.Konkurs jest adresowany do uczniów klas ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu strzyżowskiego oraz uczniów klas pierwszych i drugich Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie.

2.Zadanie konkursowe polega na zaprezentowaniu pomysłu na spędzanie czasu wolnego rozwijającego własne pasje i zainteresowania.

3.Uczestnicy mogą wybrać dowolną formę prezentacji (np. krótki film, relacja, prezentacja multimedialna, praca plastyczna, nagranie muzyczne, komiks, grafika, utwór literacki, itp.).

4.Każdy uczestnik dostarcza pracę oznaczoną wybranym symbolem oraz oznaczoną takim samym symbolem kopertę zawierającą kartkę z danymi osobowymi:
- imię i nazwisko autora
- imię i nazwisko opiekuna (np. rodzica),
- nazwa szkoły,
- klasa,
- kontakt telefoniczny

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie jako administrator danych osobowych informuje, że dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów konkursu. Dane osobowe nie będą udostępniane. Osobom biorącym udział w konkursie lub ich opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wyłonienia laureatów konkursu.
-Prace zgłoszone do konkursu nie mogą mieć autorstwa zbiorowego.
-Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
-Organizator nie zwraca prac oraz zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania w celach edukacyjnych i wystawowych.

5.Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z:
-oświadczeniem, że zgłaszający jest autorem pracy konkursowej,
-oświadczeniem, że zgłaszający posiada prawa autorskie i majątkowe do przesłanego materiału,
-oświadczeniem o akceptacji niniejszego regulaminu,
-oświadczeniem, że zamieszczone w pracy konkursowej zdjęcia i pliki dźwiękowe nie naruszają praw autorskich osób trzecich,
-wyrażeniem zgody na publikowanie i rozpowszechnianie prac konkursowych na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie i jego profilu na facebooku,
-wyrażeniem zgody autora lub jego opiekuna prawnego na publikację jego wizerunku na stronie internetowej szkoły i jej profilu na facebooku.

6.Prace konkursowe winny być złożone w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie lub na adres email liceum@lo-strzyzow.pl do dnia 31 maja 2023 roku z dopiskiem „Pasje”.

PODSUMOWANIE PRAC I  NAGRODY:

1.Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu.
2.Ocenie podlegać będą: samodzielność i oryginalność prac oraz ich zgodność z tematyką.
3.O terminie rozstrzygnięcia konkursu i rozdaniu nagród uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej szkoły.
4.Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca laureaci otrzymają nagrody.

Kontakt z organizatorem pod numerem tel. 17 2762 249, drogą elektroniczną liceum@lo-strzyzow.pl lub osobiście.

REGULAMIN
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH (RODO)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
15.05.2023

XIV Międzyszkolny Turniej Języka Angielskiego
Szkół Podstawowych Powiatu Strzyżowskiego

konkurs objęty patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Starosty Strzyżowskiego

Strzyżów, 21 kwietnia 2023 r.

W XIV edycji Turnieju gościliśmy w naszej szkole uczniów 6 szkół Powiatu
Strzyżowskiego:
- Szkoły Podstawowej w Cieszynie
- Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Górnej im. Juliana Przybosia
- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku
- Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej
- Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie
- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Orła Białego w Strzyżowie
- Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzyżowie.
W Turnieju uczestniczyło łącznie 27 uczniów.
Część drużynowa w tym roku odbyła się pod hasłem: Home is where the heart is, a zadaniem uczniów było zaprezentowanie siebie i swojej szkoły w języku angielskim. Prezentacje drużyn były obowiązkowe dla wszystkich uczestników, ale nie podlegały ocenie. W zasadniczej - indywidualnej części Turnieju uczniowie rozwiązywali test leksykalno-gramatyczny.

Lista laureatów Turnieju:
I miejsce – Julia Góra, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzyżowie
II miejsce – Dominika Butkiewicz, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzyżowie
III miejsce – Anna Lubas, uczennica Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Górnej im. Juliana Przybosia

Drużyny oraz laureaci konkursu indywidualnego otrzymali dyplomy i cenne nagrody – karty podarunkowe ufundowane przez głównego sponsora - Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, a także materiały do nauki języka angielskiego i drobne upominki ufundowane przez Organizatorów - Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza i Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie, jak również Starostwo Powiatowe w Strzyżowie i Gminę Strzyżów.
Sponsorem poczęstunku dla wszystkich uczestników Turnieju była Gminna Spółdzielnia w Strzyżowie.
Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Do nauczycieli kierujemy podziękowania za owocną pracę z młodzieżą i przygotowanie do Turnieju oraz gratulacje za wysokie wyniki uczniów.Zapraszamy do współpracy w kolejnym roku szkolnym.

Organizatorzy – nauczyciele języka angielskiego LO i ZST:
Beata Wójcik, Iwona Trojanowska, Barbara Pięciak
28.04.2023

XXII Podkarpacki Konkurs Matematyczny

Paweł Konsur uczeń klasy 1A LO w Strzyżowie w finale XXII Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. prof. F. Leji , który odbył się 25 marca 2023r w Rzeszowie, w pionie klas pierwszych szkół średnich woj. podkarpackiego zdobył wyróżnienie. Konkurs ten składa się z trzech etapów. Organizatorami konkursu jest Oddział Podkarpacki Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki i Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, a odbywa się pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Opiekunem ucznia jest Pan Jerzy Moskal.
26.04.2023

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1064 65 następna »