Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Tutaj prezentujemy zdjęcia najlepszej
trójki absolwentów w danym roku.


Regulamin absolwenta roku na dole strony

Absolwenci roku 2020I miejsce


Mateusz Kuczek
III A LOII miejsce


Karolina Tokarska
III B LOIII miejsce


Patrycja Nowicka
III B LOAbsolwenci roku 2019I miejsce


Mateusz Wiater
III A LOII miejsce


Tomasz Boroń
III A LOIII miejsce


Natalia Kozimor
III C LOAbsolwenci roku 2018I miejsce


Agara Froń
III E LOII miejsce


Justyna Bury
III B LOIII miejsce


Dominika Gołda
III B LO


Absolwenci roku 2017I miejsce


Magdalena Zięba
III B LOII miejsce


Joanna Mazur
III C LOIII miejsce


Ewa Kozub
III C LO


Absolwenci roku 2016I miejsce


Tomasz Leśniak
III C LO
3572,8 pkt.II miejsce


Dawid Birówka
III A LO
2582.8 pkt.III miejsce


Szymon Ossowski
III C LO
2025,8 pkt.

protokół z posiedzenia komisji

Absolwenci roku 2015I miejsce


Łukasz Żydzik
III C LO
3159,8 pkt.II miejsce


Piotr Karaś
III A LO
3048,2 pkt.III miejsce


Mateusz Machowski
III A LO
1509,6 pkt.

protokół z posiedzenia komisji

Absolwenci roku 2014I miejsce


Monika Nowicka
III B LO
4006,1 pkt.II miejsce


Maria Czaczkowska
III E LO
2286 pkt.III miejsce


Maciej Muniak
III C LO
1861 pkt.


Absolwenci roku 2013I miejsce


Przemysław Ziobro
III A LO
2353 pkt.II miejsce


Bartosz Irzyk
III B LO
1985 pkt.III miejsce


Michał Godek
III C LO
1848 pkt.


Absolwenci roku 2012I miejsce


Katarzyna Zdon
III B LO
4276,4 pkt.II miejsce


Elżbieta Warzecha
III B LO
2985 pkt.III miejsce


Małgorzata Szydło
III B LO
2837,8 pkt.


Absolwenci roku 2011I miejsce


Damian Ratajczak
III A LO
4045,2 pkt.II miejsce


Gabriela Godek
III E LO
3977,4,2 pkt.III miejsce


Tomasz Gajda
III A LO
2638,6 pkt.


Absolwenci roku 2010I miejsce


Szymon Jonik
III A LOII miejsce


Natalia Borek
III A LOIII miejsce


Agnieszka Baran
III B LO


Absolwenci roku 2009I miejsce


Marcin Paśko
III A LO
2996,2 pkt.
fot. M. ZamorskiII miejsce


2455,8 pkt.
Jakub Patryn
III B LO
fot. M. ZamorskiIII miejsce


Izabela Kozak
III B LO
1828,4 pkt.
fot. M. Zamorski


Absolwenci roku 2008I miejsce


Przemysław Bągard
III A LO
2078,3 pkt.
fot. ZS/Robrert KołodziejczykII miejsce


Mirosław Filip
III A LO
1196,6 pkt.
fot. ZS/Robrert KołodziejczykIII miejsce


Witold Wasilewski
III A LO
1190,2 pkt.
fot. ZS/Robrert Kołodziejczyk


Absolwenci roku 2007I miejsce


Róża Jakobsze
III C LO
1301 pkt.
fot. ZS/Robrert KołodziejczykII miejsce


Ewa Środoń
III D LO
naukowe - 663 pkt.
artystyczne - 750 pkt.III miejsce


Urszula Wójtowicz
III A LO
1012 pkt.
fot. ZS/Robrert Kołodziejczyk


Absolwenci roku 2006I miejsce


Prasnal Łukasz
III A LO
2363,2 pkt.
fot. ZS/Robrert KołodziejczykII miejsce


Nowak Mateusz
III A LO
2205,8 pkt.
fot. ZS/Robrert KołodziejczykIII miejsce


Gajewska Anita
III A LO
2094,8 pkt.
fot. ZS/Robrert Kołodziejczyk


Absolwenci roku 2005I miejsce


Szajdek Tomasz
III C LO
880 pkt.
fot. ZS/Robrert KołodziejczykII miejsce


Zeid Aleksander
III A LO
353,3 pkt.
fot. ZS/Robrert KołodziejczykII miejsce


Oślizło Natalia
III E LO
353,3 pkt.
fot. ZS/Robrert KołodziejczykIII miejsce


Lubelczyk Sylwia
III F LO
313,3 pkt.
fot. ZS/Robrert Kołodziejczyk


Absolwenci roku 2004I miejsce


Bągard Marcin
IV A LO
1055 pkt.
fot. ZS/Robrert KołodziejczykII miejsce


Szetela Anna
IV A LO
972 pkt.
fot. ZS/Robrert KołodziejczykIII miejsce


Koczot Natalia
IV A LO
692 pkt.
fot. ZS/Robrert Kołodziejczyk


Absolwenci roku 2003I miejsce


Katarzyna Kubala
IV A LO
556,7 pkt.
fot. ZS/Robrert Kołodziejczyk
II miejsce


Monika Budnik
IV A LO
472,5 pkt.

fot. ZS/Robrert Kołodziejczyk
III miejsce


Joanna Franczak
IV A LO
388,3 pkt.

fot. ZS/Robrert Kołodziejczyk


R E G U L A M I N K O N K U R S U
„Absolwent roku”

1. Celem Konkursu „Absolwent roku” jest promowanie wśród uczniów Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie umiłowania wiedzy,
aktywnej i twórczej postawy życiowej, dążenia do samodoskonalenia i osiągania
wyróżniających wyników w nauce (4,75).
2. Konkurs prowadzony jest w celu wyłonienia najlepszego absolwenta Liceum
Ogólnokształcącego w Strzyżowie.
3. Tytuł „Absolwenta roku” przyznaje Komisja Konkursowa powołana spośród członków
Rady Pedagogicznej. Komisję tworzy nieparzysta ilość członków. Decyzje zapadają w 
niej zwykłą większością głosów.
4. Członków do składu Komisji Konkursowej powołuje spośród członków Rady
Pedagogicznej dyrektor szkoły.
5. Kandydatów do  tytułu „Absolwent roku” zgłaszają wychowawcy klas do końca
kwietnia każdego roku, przedkładając stosowną dokumentację, która zawiera
informację o  średniej ocen na  świadectwie ukończenia szkoły, kserokopię dyplomów
lub zawiadomień o zdobytych miejscach w konkursach, turniejach i olimpiadach
przedmiotowych.
6. Komisja Konkursowa przyznaje kandydatom zgłoszonym do konkursu określoną ilość
punktów wg następujących zasad:
a) za średnią ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły mnożona przez
60 pkt. ( podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
b) za  średni wynik ( ustalony w procentach odpowiadających ilości punktów)
z egzaminu maturalnego z obowiązkowych przedmiotów zdawanych na 
egzaminie maturalnym mnożony przez pięć,
c) olimpiady przedmiotowe:
- za udział w zawodach wojewódzkich i okręgowych – 200pkt.
- za udział w zawodach centralnych – 400 pkt.
- za tytuł laureata – 500 pkt.
d) konkursy przedmiotowe:
• jednoetapowy o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim:
- za uzyskanie wyróżnienia – 150 pkt.
- za tytuł laureata – 250 pkt.
• wieloetapowy
SZCZEBEL WOJEWÓDZKI
- za uzyskanie wyróżnienia - 150 pkt.
- za tytuł laureata – 250 pkt.
SZCZEBEL CENTRALNY
- za uzyskanie wyróżnienia – 300 pkt.
- za tytuł laureata – 400 pkt.
e) konkursy tematyczne ( w tym artystyczne i sportowe)
• jednoetapowy ( szczebel wojewódzki lub ogólnopolski)
- za uzyskanie wyróżnienia – 50 pkt.
- za tytuł laureata – 100 pkt. • wieloetapowy
SZCZEBEL WOJEWÓDZKI
- za uzyskanie wyróżnienia - 50 pkt.
- za tytuł laureata – 100 pkt.
SZCZEBEL CENTRALNY
- za uzyskanie wyróżnienia – 100 pkt.
- za tytuł laureata – 150 pkt.
f) za działalność społeczną lub artystyczną na poziomie szkolnym i  lokalnym –
20 pkt.
7. Ostatecznie o ilości przyznanych punktów zgłoszonym kandydatom decyduje Komisja
Konkursowa.
8. Regulamin zatwierdza i dokonuje w nim zmian Rada Pedagogiczna.