Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Statut szkoły


Statut szkoły jest to dokument:
  • zawierający postanowienia ogólne dotyczące Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie,
  • informujący o celach i zadaniach szkoły,
  • przedstawiający organa szkoły,
  • opisujący organizację szkoły:
    • prawa i obowiązki dotyczące uczniów i nauczycieli,
    • nagrody i kary dotyczące uczniów,
  • zawierający Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO)


Pełny statut szkoły wraz z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania do pobrania w postaci pliku PDF - Tekst ujednolicony, stan na dzień 27.11.2019 r.

Informacje o najnowszych zmianach w statucie:

Informacje o projektowanych zmianach w statucie:

Do otwarcia pliku potrzebny jest program Adobe Reader