Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego

W dniu 25 września odbyło się posiedzenie Rady Powiatu podczas, którego uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie odebrali stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego – dla uzdolnionej młodzieży.
  • W kategorii I stypendium otrzymało 52 uczniów,
  • w kategorii II stypendium otrzymało 9 uczniów,
  • w kategorii IV nagrodę otrzymało 34 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie.

Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
02.10.2013

„Nie zagubić talentu” - stypendia

Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”. W ramach programu, dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego, przyznawane są:
  • stypendia za osiągnięcia w jednej dziedzinie sztuki (termin składania wniosków do dnia 30 czerwca),
  • nagrody pieniężne dla laureatów konkursów, turniejów i olimpiad o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym (termin składania wniosków do dnia 15 września),
  • stypendia za osiągnięcia naukowe (termin składania wniosków do dnia 30 września).

Szczegółowe informacje, regulaminy oraz wnioski dostępne są na stronie internetowej pod adresem:
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/edukacja/preduk/pr2
05.09.2013

Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych


Departament Edukacji, Nauki i Sportu informuje, że w dniach od 23 kwietnia do 9 maja br. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej. Komisja przeprowadziła ocenę merytoryczną wniosków stypendialnych, które przeszły pozytywnie ocenę formalną w ramach projektu Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2012/2013 realizowanego w ramach Poddziałania nr 9.1.3, Działania nr 9.1, Priorytetu nr IX PO KL 2007-2013, numer WND-POKL.09.01.03-18-001/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie informujemy, że listy rankingowe wniosków ze szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych dostępne są pod niżej wskazanym adresem:
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/edukacja/poddzialanie_9_1_3/2012_2013/informacje/20130514
15.05.2013

Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2012/2013


Prosimy o zapoznanie się zainteresowanych uczniów z informacjami na temat stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok szkolny 2012/2013*
*)strona ma problemy z wyświetlaniem w przeglądarce Google Chrome
24.10.2012

Informacja dla stypendystów Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

Uczniowie, którzy otrzymali zaproszenia na uroczystość odbioru stypendiów im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego dla uzdolnionej młodzieży proszeni są o zgłoszenie się przed budynkiem szkolnym w dniu 18.09.2012 r. o godzinie 12:30. (Uczniowie ci zostaną zwolnieni z zajęć szkolnych)
Grupa pod opieką nauczyciela przejdzie do budynku Straży Pożarnej, gdzie odbędzie się wręczenie stypendiów.
Obowiązują stroje galowe.
17.09.2012

« poprzednia 1 2 3 następna »