Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

"PoczytajMy"


Młodzież naszej szkoły po raz dziewiąty uczestniczy w projekcie CEO w tym roku pod hasłem- PoczytajMy. Uczniowie chętni do pracy z młodszymi odwiedzali dzieci w przedszkolu, świetlicach szkolnych promując kulturę czytelniczą. Spotkania te to przygoda z literaturą, wspólna zabawa dla najmłodszych, zaś dla uczestników sposób na pierwsze doświadczenia w pracy z dziećmi. Działania te będą pomocne w  podjęciu decyzji dotyczących dalszej edukacji.

„Szkoła praktycznej ekonomii - MŁODZIEŻOWE MINIPRZEDSIĘBIORSTWO”


Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu. Będziemy go realizować przez dwa lata(rok szkolny 2011/2012 i 2012/2013). Projekt jest innowacją pedagogiczną. Uczniowie uczestniczą w grze edukacyjnej polegającej na założeniu w szkole własnej firmy zorganizowanej na wzór spółki jawnej. Firma prowadzi swoją działalność od listopada 2011r. do maja 2012r.
W roku szkolnym 2012/2013 podejmuje działalność nowa firma.
W ramach działalności uczniowie:
  • szukają pomysłu na produkt,
  • przygotowują biznesplan przedsięwzięcia,
  • gromadzą kapitał,
  • podejmują działania marketingowe,
  • produkują i sprzedają swoje produkty (usługi),
  • prowadzą dokumentację finansową,
  • podejmują ryzyko biznesowe.

Firma jest rejestrowana na specjalne przygotowanym portalu internetowym.
Najlepsze firmy biorą udział w konkursie krajowym, później europejskim.
Przedstawiciele firmy ściśle współpracują z Radą Rodziców szczególnie z przewodniczącym i skarbnikiem.

Prezentacje miniprzedsiębiorstw:
The Sweet Gift
StrzyżówTV
DESIGN COMPANY


Młodzieżowe Uniwersytety MatematyczneOd roku szkolnego 2010/2011 Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie bierze udział w projekcie „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczniowie, zakwalifikowani do zajęć wyrównawczych (60 ucz.) lub zajęć rozszerzających (30 ucz.)
w ramach projektu, mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach z matematyki przez kolejne trzy lata szkolne. Ponadto otrzymują wsparcie w postaci pomocy dydaktycznych, materiałów szkoleniowych i podręczników.

Uczestnicy mają możliwość udziału w konkursach matematycznych organizowanych w ramach projektu. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody rzeczowe, a najlepsi otrzymują dodatkowo nagrodę w postaci bezpłatnego udziału w letnich obozach naukowych, organizowanych w bardzo atrakcyjnych miejscach na terenie kraju.

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie Uniwersytetu Rzeszowskiego: http://www.mum.univ.rzeszow.pl/

Projekt "FENIKS"
I Edycja
VI Edycja
Dyplom


WF z klasą