Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility VI edycja konkursu projektu „Feniks” - Newsy - Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

VI edycja konkursu projektu „Feniks”

Konkurs projektów naukowych - przygotowanie i przeprowadzenie eksperymentu lub pokazu fizycznego bądź astronomicznego, a także jego precyzyjne opracowanie.


Dominika GrodzkaPrzemysław Ziobro uczniowie klasy IIA zostali finalistami VI edycji tegoż konkursu. W dniu 25 01 2012 zaprezentowali w Instytucie Fizyki UR projekt pt. „Jak zachowuje się światło laserowe w optycznie niejednorodnych ośrodkach?”.

Jednocześnie była to już ostatnia edycja konkursu, gdyż dobiegł końca czas trzyletniego projektu edukacyjnego realizowanego na terenie trzech województw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS przez konsorcjum złożone z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Podstawowa idea projektu - rozbudzenie, rozwijanie zainteresowań uczniów fizyką poprzez samodzielne wykonywanie doświadczeń.

Wśród uczestników/ beneficjentów projektu było 30 uczniów LO w Strzyżowie, którzy mieli możliwość 6-krotnie uczestniczyć w zajęciach w pracowniach Instytutu Fizyku UR oraz w cotygodniowych zajęciach pozalekcyjnych skupionych na wykonywaniu doświadczeń.

Również dwukrotnie gościli w naszej szkole pracownicy IF UR z wykładami i pokazami fizycznymi.
Zaangażowanie uczniów LO w Strzyżowie zostało docenione w ramach konkursów projektu, gdyż na VI edycji 4-krotnie byli finalistami/ laureatami, uczestniczyli w ponadregionalnym finale konkursu projektów naukowych, który odbył się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczniowie otrzymali cenne nagrody książkowe oraz możliwość uczestnictwa w obozie naukowym.

Nauczyciel, koordynator: Marta Rybczyk
27.01.2012