Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Kadra pedagogiczna 2020/2021Dyrektor

dr Mirosław Czarnik

Wicedyrektor

Ilona Nowicka


Nauczyciele


Język polski:

Urszula Mendelowska
Barbara Śliwa
Violetta Wietecha
Mirosław Czarnik


Język angielski:

Adrian Moskal
Katarzyna Rokita
Beata Wójcik
Iwona Trojanowska
Karina Zając


Język niemiecki:

Katarzyna Rykała
Joanna Wnęk


Język francuski:

Joanna Martens-Skoczek
Dominika Medygrał


Historia:

Grzegorz Adamczyk
Sławomir Pelczar
Andrzej Lenart


Matematyka:

Beata Jamróg
Jerzy Moskal
Tomasz Jakubasz
Dagmara Tracz


Fizyka:

Marta Rybczyk


Chemia:

Małgorzata Wożnicka
Małgorzata Gągorowska

    

Biologia:

Kazimiera Ossowska


Geografia:

Bogusław Mazur


Informatyka:

Bogusław Popieluch
Tomasz Jakubasz
Michał Jakobsze


Wychowanie fizyczne:

Ewa Bialek
Roman Grela
Paweł Pelewicz
Agata Ziobro


Podstawy przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe:

Regina Pelczar


Pedagog szkolny:

Barbara Modliszewska


Religia:

ks. Karol Hadam
Magdalena Maraj


Bibliotekarze:

Dorota Skura
Ilona Nowicka