Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Doradca zawodowy:

Regina Pelczar
czytaj
tel. (17) 2761 249 wew. 37
www.szok.lo-strzyzow.pl


Doradca zawodowy realizuje następujące cele:


Cele związane z kształtowaniem postaw i zachowań:
 1. rozwój umiejętności poznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystania w kształtowaniu swojej drogi zawodowej,
 2. kreowanie postaw aktywnych, przezwyciężanie bierności, radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresowych,
 3. kształcenie nawyków ciągłego uczenia się i zdobywania nowych doświadczeń,
 4. kształtowanie postaw otwartości – autoprezentacji swojej wiedzy i potencjału osobowości,
 5. kształtowanie nawyków planowania przyszłości, modelowania drogi zawodowej i konsekwentnego dążenia do celu.Cele związane z kształtowaniem umiejętności:
 1. planowania przyszłości zawodowej,
 2. organizowania działań swoich i zespołu,
 3. przygotowania dokumentów związanych z pracą zawodową,
 4. poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy,
 5. nawiązywania kontaktów,
 6. przeprowadzania negocjacji,
 7. planowania i organizowania własnej działalności gospodarczej.


Cele związane z wiedzą:
 1. poznanie „świata zawodów”,
 2. poznanie potencjalnych ścieżek edukacyjnych w wybranych zawodach,
 3. poznanie zasad obowiązujących w kompletowaniu dokumentów związanych z pracą,
 4. poznanie podstaw prawa pracy,
 5. poznanie zasad tworzenia biznes-planu, tworzenia własnej działalności gospodarczej,
 6. poznanie zasad rządzących rynkiem pracy,
 7. poznanie sytuacji gospodarczej, społecznej na lokalnym rynku.