Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

XV MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU STRZYŻOWSKIEGO

- konkurs objęty patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Starosty Strzyżowskiego
Strzyżów, 23 maja 2024 r.

XV edycja Turnieju odbyła się pod hasłem One child, one teacher, one book, one pen can change the world i uczestniczyli w niej uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Cieszynie oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Stępinie. Opiekę dydaktyczną nad uczestnikami sprawowała nauczycielka języka angielskiego, Pani Małgorzata Tabak-Godek, a fakt ten w doskonały sposób podkreślił prawdziwość motta tegorocznego Turnieju, bo zaangażowanie Pani Małgosi zmieniło może nie los całego świata, ale na pewno wizerunek edukacji językowej na poziomie szkół podstawowych powiatu, za co dziękujemy nie tylko Opiekunowi, ale także uczestnikom Turnieju.
Ze względu na kameralny charakter wydarzenia, część drużynowa konkursu przybrała charakter językowej lekcji otwartej z udziałem gości – uczestników oraz uczniów Liceum.
W programie mieliśmy okazję wysłuchać prezentacji w języku angielskim na ważne tematy związane z dostępnością do edukacji, koniecznością wyrównywania szans i potrzebą wspierania tych regionów świata, które o to prawo muszą wciąż walczyć. Nie zabrakło też anglojęzycznych piosenek, wierszy i quizów, dzięki którym w atmosferze życzliwości i zabawy uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności i talenty, wzajemnie się poznać oraz poszerzyć wiedzę i świadomość ważnych problemów współczesnego świata.
    W części indywidualnej Turnieju uczestnicy zmierzyli się z testem znajomości struktur leksykalno-gramatycznych z elementami kultury krajów anglojęzycznych, w którym wyłonieni zostali laureaci.
Lista laureatów:
I miejsce – Szymon Makuch, uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Stępinie
II miejsce – Karol Winiarski, uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Stępinie
III miejsce – Aleksandra Świstak, uczennica Szkoły Podstawowej w Cieszynie

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody – karty podarunkowe oraz materiały do nauki języka angielskiego uznanych wydawnictw językowych, ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Strzyżowie oraz wydawnictwa językowe Oxford University Press i Macmillan.
Sponsorem poczęstunku dla uczestników i organizatorów Turnieju była Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Strzyżowie.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim Laureatom i Uczestnikom konkursu oraz Opiekunowi – Nauczycielowi z pasją.
W kolejnym roku szkolnym mamy nadzieję gościć większą liczbę szkół i uczestników.

Organizatorzy – nauczyciele języka angielskiego LO i ZST:
Beata Wójcik, Barbara Pięciak, Iwona Trojanowska, Karina Zając
Beata Wójcik
28.05.2024