Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Planowane terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/20.

16.09.2019r. godz. 16 00 - Spotkanie z rodzicami
Wybory do klasowych rad rodziców
godz. 17. 45 - Posiedzenie rady rodziców.
Wybory do Rady Rodziców szkoły
Propozycje zmian w programie wychowawczo- profilaktycznym szkoły.

15.11.2019r.
godz. 16:00 - Spotkanie z rodzicami – spotkanie wywiadowcze

  • Zapoznanie rodziców uczniów klas I i II z programem nauczania wychowania do życia w rodzinie.
  • Szkolenie dla rodziców - Jak pomóc uczniowi z problemami emocjonalnymi - klasy 2 
  • Jak walczyć z uzależnieniami - Alkohol , narkotyki dopalacze- to mnie nie kręci! -klasy 1 po podst.
  • Uczenie się jest fajne- klasy 1 po gimn.


30.01.2020r.
godz.16:00 - Spotkanie z rodzicami – spotkanie wywiadowcze - podsumowanie I półrocza 2018/19

  • Szkolenie dla rodziców Alkohol , narkotyki dopalacze- to mnie nie kręci! -klasy 1 po gimn.
  • Uczenie się jest fajne- klasy 1 po podst.
  • Kl. III – stres przedmaturalny


21.04.2020r.
godz. 16:00 - Spotkanie z rodzicami – spotkanie wywiadowcze dla rodziców uczniów klas I i II
godz. 17:00 - Spotkanie uczestników olimpiad, najlepszych uczniów (wszystkich klas) i ich rodziców z dyrekcją szkoły i nauczycielami.
Ilona Nowicka
25.09.2019