Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Seria lekcji otwartych z Erasmusem+

Od początku roku szkolnego 2018/2019, a zarazem w ostatnich miesiącach realizacji projektu Erasmus+ W drodze do Europy zespół nauczycieli zaangażowanych w projekt poświęcił dużo uwagi wdrażaniu innowacji pedagogicznych oraz prowadzeniu lekcji otwartych.
W listopadzie odbył się cykl takich zajęć, w tym dwie lekcje w ramach realizacji innowacji wychowawczo-metodycznej pt.’English as a fun means to effective paedagogy’. Zaangażowanie metody CLIL, tj. zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego w proces wychowania:

• lekcja edukacji zdrowotnej w ramach wychowania fizycznego w klasie 2C w dniu 23.11.2018 r., w całości poprowadzona przez pana Pawła Pelewicza w języku angielskim - 'Food Pyramid - Piramida zdrowia. Wiem, co jem'.
• wielojęzyczna lekcja pt. 'Savoir vivre - wiedzieć, jak żyć w społeczeństwie' z wykorzystaniem języka angielskiego, francuskiego oraz elementów języka niemieckiego poprowadzona w dniu 30.11.2018 r. z klasami 3A, 3B, 3C i 3D przez panią Joannę Martens-Skoczek i przygotowana we współpracy z panią Iwoną Trojanowską.

Trzecia z serii przedmiotowych lekcji otwartych zostala zorganizowana i przeprowadzona przez duet - panią Reginę Pelczar i pana Tomasza Jakubasza z klasą 1B w dniu 21.11.2018 r. Lekcja łączyła elementy podstaw przedsiębiorczości i matematyki, a jej innowacyjność polegała na wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi TIK oraz zastosowaniu metody CLIL i wykorzystaniu języka angielskiego w terminologii bankowej (nazwy rodzajów lokat) oraz obliczeniach matematycznych.

Wprowadzenie nowatorskich metod, wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz wykorzystanie języków obcych do prowadzenia lekcji lub wprowadzenia specjalistycznej terminologii okazało się ciekawym rozwiązaniem i sposobem na urozmaicenie zajęć. Na pochwalę zasługuje zespołowa praca nauczycieli, wspólne inicjatywy i  motywacja do rozwijania warsztatu pracy, a co za tym idzie praca nad budzeniem motywacji u uczniów i pokazywanie na własnym przykładzie znaczenia idei uczenia się przez całe życie.
Beata Wójcik
20.12.2018