Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Rozpoczynamy nowy rok szkolny!

No cóż, minęły już dwa najkrótsze miesiące w roku (wg kalendarza uczniowskiego) i pora wrócić w szkolne mury, by kontynuować przerwane wakacjami edukacyjne dzieło, bądź w przypadku pierwszaków rozpoczynać je w niepewności, ale i ekscytacji, jak to będzie w nowej szkole. A jak będzie? Oczywiście dobrze. W tym roku szkolnym życzymy: czwartoklasistom – mobilizacji, by perfekcyjnie przygotować się do matury, trzecioklasistom – by za rok wszyscy poszli w ślady tegorocznych czwartaków, drugoklasistom – by po zakończeniu roku szkolnego mogli cieszyć się, że już bliżej niż dalej, a pierwszakom? Wystarczy, że będziemy im życzyć, by jak najszybciej przestali się gubić w szkolnym labiryncie. Bo przecież o ich dobre samopoczucie w szkole zadbają wszyscy – od dyrekcji począwszy, na starszych kolegach i koleżankach skończywszy.
Drodzy uczniowie strzyżowskiego Mickiewicza – witajcie w nowym roku szkolnym! Niech się dzieje!
09.09.2023

Informacja o stypendiach i programach pomocowych Powiatu Strzyżowskiego

1. Stypendium Przecławczyka
Uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy nie mogli składać wniosków do 31 lipca, bo brali już stypendium w kategorii II, mogą to uczynić w dniach od 4 do 15 września 2023 po spełnieniu wymogów regulaminowych czyli muszą mieć świadectwo z paskiem za poprzedni rok szkolny. Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie w pokoju 313

Uwaga: Do wniosku jest potrzebna opinia wychowawcy i dyrektora dlatego przed złożeniem wniosku do Starostwa Powiatowego należy złożyć wniosek do sekretariatu w celu uzupełnienia o opinię dyrektora. Prosimy zrobić to w terminie do 11 września.
Wzór wniosku do pobrania
Regulamin

2. Refundacja biletów miesięcznych
Nowi jak i dotychczasowi uczniowie w celu otrzymania wsparcia powinni złożyć deklarację do dnia 15 września.

Warunki uczestnictwa w programie:
-miejsce zamieszkania ucznia min. 4km od szkoły
-dojazd do szkoły na podstawie indywidualnych biletów miesięcznych
-terminowe złożenie deklaracji

wzór deklaracji do pobrania
Regulamin

Dodatkowe informacje i wszystkie druki dostępne w sekretariacie
09.09.2023

Plan zajęć od 4. września

Opublikowano plan zajęć i harmonogram dyżurów. Nauczycieli zobowiązuje się do sprawdzenia poprawności przydzielonych zajęć. Wychowawcy proszeni są również o sprawdzenie planu dla swoich klas.
Przydział pracowni na zajęcia będzie się jeszcze zmieniał. Zostanie ostatecznie ustawiony po pierwszym tygodniu nauki i sprawdzeniu liczebności grup. Proszę zgłaszać propozycje zmian na inną pracownię i wymian sal między uczącymi.
Zajęcia pozalekcyjne będą dopisywane w drugim tygodniu nauki.

Uwagi dotyczące podziału na grupy:

1. Na wszystkich zajęciach j.niem/j.francuski podział na grupy jest niezależny od grup na j.angielskim.
2. Podział na grupy o jednakowej liczbie uczniów (klasa - przedmioty):
  • 2C - informatyka / biologia / chemia
  • 2D - biologia / wf / informatyka
  • 1F, 2E, 2F, 3B, 3C - informatyka / wf
Np. oznacza to, że w klasie 2C pierwsza grupa na informatyce obejmuje tych samych uczniów co pierwsza grupa na biologii i chemii. Zadaniem wychowawcy jest przypisanie uczniów do grup. Proszę zadbać o jednakową liczebność grup.
3. Pozostałe przydziały do grup wynikają z wybranego przez ucznia profilu kształcenia.
08.09.2023

Ogłoszenie o konkursie


Strzyżów, 6.09.2023r.

Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.12 Szkolnictwo ogólne.
Ogłaszający konkurs:
Powiat Strzyżowski/Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
ul. Mickiewicza 11
38-100 Strzyżów
Strona internetowa: www.lo-strzyzow.pl

I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (t.j. Dz.U.2022.1079); oraz regulaminu wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 PRIORYTET 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian DZIAŁANIE 07.12  Szkolnictwo ogólne. Zamawiający Powiat Strzyżowski/ Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.12 Szkolnictwo ogólne.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami

Załącznik nr 1 - formularz oferenta.

Załącznik nr 2 - wykaz projektów oferenta.

Załącznik nr 3 - wykaz kadry.

Załącznik nr 4 - oświadczanie o działaniu zgodnie z celami.

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.


Załącznik nr 6 - oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami itp.
08.09.2023

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego MATEMATIX

Konkurs odbył się 20 kwietnia 2023 r. Uczniowie naszej szkoły godnie się na nim zaprezentowali.
Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.

Bardzo dobry wynik uzyskali:
Mateusz Wolan z klasy II A (1 miejsce w województwie i 6 w kraju)
Adrian Czarnik z klasy II B (2 miejsce w województwie i 11 w kraju)

Dobry wynik uzyskali:
Maria Potwora z klasy II A (3 w województwie i 15 w kraju)

szczegółowe informację u nauczycieli uczących

Opiekunem uczniów są:
Pan Jerzy Moskal
Pan Tomasz Jakubasz
19.06.2023

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10339 340 następna »