Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Świętujemy 105. rocznicę odzyskania niepodległości oraz
250. rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej

pod hasłem "Ja – Ty – Niepodległa"


Zachęcamy do udziału w:

Konkursie na patriotycznym na wiersz z okazji święta niepodległości.
Pochwalcie się swoimi zdolnościami poetyckimi! Tematyka może być bardzo szeroka: Polska, jej historia, bohaterowie czy ziemia ojczysta, także ta najbliższa. Każdy może zgłosić swój wiersz w dowolnej formie, czekamy do 8 listopada w bibliotece szkolnej.

Konkursie plastycznym na portret jednego z założycieli Komisji Edukacji Narodowej. Wykonany dowolną techniką (format minimum a4). Prace składamy u nauczyciela historii lub przynosimy do biblioteki. Termin do 9 listopada.

Udział w konkursach premiujemy nagrodami książkowymi lub zachęcającymi ocenami z przedmiotu. A w piątek, 10 listopada, akcja Szkoła do hymnu i konkurs na patriotyczny strój.
10.11.2023

Organizatorzy Dnia Walki z Depresją ogłaszają konkurs plastyczny, fotograficzny oraz literacki pod hasłem
„Zamień szarość na kolor – zrozumieć depresję”.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na tak szczególnie ważny i istotny problem,
jakim jest depresja u młodych osób.

WARUNKI KONKURSU:
 1. Konkurs jest adresowany do uczniów LO w Strzyżowie.
 2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej (plakat, fotografia, grafika – format minimum A4), literackiej (np. esej, wiersz, opowiadanie) lub plastyczno – literackiej (komiks).
 3. Uczestnicy mogą wybrać dowolną formę prezentacji tematu.
 4. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą mieć autorstwa zbiorowego.
 5. Złożenie pracy jest jednoznaczne z:
  - oświadczeniem, że składający jest autorem pracy konkursowej,
  - wyrażeniem zgody na publikowanie i rozpowszechnianie prac konkursowych na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie i jego profilu na facebooku,
 6. Prace konkursowe winny być złożone w gabinecie pedagoga do dnia 15 listopada 2023 r.

PODSUMOWANIE PRAC I  NAGRODY:
 1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu.
 2. Ocenie podlegać będą: samodzielność i oryginalność prac oraz ich zgodność z tematyką.
 3. Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca laureaci otrzymają nagrody.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
09.11.2023

Kolejna eko-akcja za nami!
Chronimy Bioróżnorodność Podkarpacia

3.11.2023 roku w naszej szkole odbyła się akcja ekologiczna w ramach kampanii edukacyjnej organizowanej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego pn. "Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie". Przejawem troski o zachowanie różnorodności biologicznej jest m. in. sadzenie roślin miododajnych w celu zwiększenia liczebności pszczół i innych zapylaczy, które w dużym stopniu przyczyniają się do plonowania roślin-naszego też pokarmu. Świadomi tego, uczniowie klasy 2B posadzili w otoczeniu szkoły sadzonki derenia białego, krzewuszki i świdośliwy. W ten sposób nasza szkoła po raz kolejny wpisuje się w działania przyjęte przez Komisję Europejską dotyczące Strategii Bioróżnorodności na terenie Unii Europejskiej.
06.11.2023

Nauka poszła w las….czyli jesienne sprzątanie strzyżowskich lasów

W dniu 30.10 2023roku uczniowie klas: 1A, 1D, 2B, 2F oraz 3A wraz z opiekunami i we współpracy z Nadleśnictwem Strzyżów sprzątali, jak co roku, leśny teren Ratośniówki. Taka praktyczna ekoedukacja ma ogromne znaczenie w kształtowaniu świadomości ekologicznej, uzmysławiając w namacalny sposób istniejący śmieciowy problem. I chociaż, jak słusznie zauważyli młodzi uczestnicy akcji, lekcję nieśmiecenia mamy wciąż do odrobienia, o czym świadczyły zebrane worki śmieci, to warto podejmować takie inicjatywy. Robimy to przecież też dla siebie!
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie! Jesteśmy EKO i to jest OK!
02.11.2023

XI Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”

W dniu 26 października w gościnnych progach Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej miały miejsce zmagania etapu wojewódzkiego XI Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii. Po raz kolejny okazało się, że to bardzo wartościowe przedsięwzięcie organizowane przez Fundację „Zawsze Warto” z Krakowa jest cenione w szkołach Podkarpacia – w tym roku do udziału w konkursowych zmaganiach zgłosiło się niemal 90 szkół. Najliczniej reprezentowana była kategoria klas VII i VIII szkół podstawowych, co zrozumiałe, jako że Dyktando Niepodległościowe znajduje się wśród tych przedsięwzięć edukacyjnych, które umożliwiają laureatom zdobycie dodatkowych punktów w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Teraz z niecierpliwością oczekujemy na efekty pracy Komisji Wojewódzkiej Dyktanda – wyłonienie laureatów Konkursu, którym wręczymy nagrody w trakcie uroczystej Gali, corocznie odbywającej się w drugiej połowie listopada.
31.10.2023

« poprzednia 1 25 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15347 348 następna »