Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego
English Ace (Edycja XXI - 25.03.2022 r.)

Niezwykle cieszymy się z wysokich wyników i szczerze gratulujemy najpierw tym, do których należą najwyższe osiągnięcia:
Julii Szaro z klasy 3Bg – laureatce 1-go miejsca w województwie
i 8-go w kraju!!! (wynik bardzo dobry i nagroda rzeczowa)
Julii Wójcik z klasy 3Ag – laureatce 4-go miejsca w województwie
(wynik bardzo dobry)
Bartoszowi Nowakowi z klasy 3Dp - laureatowi 6-go miejsca w województwie (wynik bardzo dobry)
Emilii Kawie z klasy 3Dp – laureatce 7-go miejsca w województwie
(wynik bardzo dobry)
Aleksandrowi Paskowi z klasy 1D - laureatowi 7-go miejsca w województwie (wynik bardzo dobry)
Wojciechowi Piechowi z klasy 2B – laureatowi 9-go miejsca w województwie (wynik dobry)

Gratulujemy też licznych WYRÓŻNIEŃ za uzyskanie bardzo dobrego i dobrego wyniku
(odpowiednio powyżej 80 i 75% punktów).

Zdobywcami tych wyróżnień są:

Filip Wojtczak z klasy 1A – wynik bardzo dobry
Jakub Bury z klasy 1B – wynik dobry
Barbara Soja z klasy 1C – wynik dobry
Jan Czarnik z klasy 3Ag – wynik bardzo dobry
Gaja Tomala z klasy 3Ag - wynik dobry
Joanna Pasternak z klasy 3Cp - dobry wynik
Zuzanna Koziarska z klasy 3Dp - dobry wynik
Aleksandra Wójcik z klasy 3Bp - dobry wynik
Radosław Gazda z klasy 3Dp - dobry wynik
Zuzanna Maźnicka z klasy 3Dp - dobry wynik
Natalia Król z klasy 3Dp - dobry wynik

Dziękujemy za udział :-) wszystkim 59 uczniom!!!

Szkolna Komisja Konkursowa:
Karina Zając, Anna Graboś-Złotek, Adrian Moskal, Beata Wójcik
16.05.2022

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur Matematyczny - 2022”

17 kwietnia 2022r odbył się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur Matematyczny - 2022” .Głównym organizatorem konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych ”Kangourou Sans Frontières” z siedzibą we Francji. W konkursie uczestniczyła młodzież z 57 państw. W Polsce konkursu przebiegał pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z naszej szkoły w konkursie uczestniczyło ogółem 42 uczniów. Niektórzy z nich uzyskali bardzo wysokie wyniki i zdobyli cenne nagrody.
(Kliknij tu – szczegółowe wynik)
16.05.2022

Finał XV Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH
– fizyka oraz matematyka

W dniu 23 IV 2022 r. na uczelni AGH w Krakowie odbył się finał XV Ogólnopolskiej Olimpiady Diamentowy Indeks AGH" z fizyki, zaś 24 IV 2022 r z matematyki. Aż trzech uczniów naszej
szkoły zdobyło tytuł laureata tej olimpiady.
Jan Czarnik – klasa 3Ag – laureat stopnia III z fizyki
Aleksandra Fąfara – klasa 3Ag – laureat stopnia III z matematyki
Maciej Michoń – klasa 3Ag – laureat stopnia III z matematyki

Jako laureaci otrzymali indeksy AGH w Krakowie, łącznie na 14 dyscyplin naukowych i 54 kierunki studiów (wydziałów). Oli, Jankowi i Maćkowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Opiekunem uczniów jest Pani Marta Rybczyk i Pan Jerzy Moskal.
16.05.2022

II edycja konkursu „Moja pasja w moim życiu”
organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

1.Konkurs jest adresowany do uczniów klas ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu strzyżowskiego oraz uczniów klas pierwszych i drugich Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie.

2.Zadanie konkursowe polega na zaprezentowaniu pomysłu na spędzanie czasu wolnego rozwijającego własne pasje i zainteresowania.

3.Uczestnicy mogą wybrać dowolną formę prezentacji (np. krótki film, relacja, prezentacja multimedialna, praca plastyczna, nagranie muzyczne, komiks, grafika, utwór literacki, itp.).

4.Każdy uczestnik dostarcza pracę oznaczoną wybranym symbolem oraz oznaczoną takim samym symbolem kopertę zawierającą kartkę z danymi osobowymi:
- imię i nazwisko autora
- imię i nazwisko opiekuna (np. rodzica),
- nazwa szkoły,
- klasa,
- kontakt telefoniczny

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie jako administrator danych osobowych informuje, że dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów konkursu. Dane osobowe nie będą udostępniane. Osobom biorącym udział w konkursie lub ich opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wyłonienia laureatów konkursu
-Prace zgłoszone do konkursu nie mogą mieć autorstwa zbiorowego.
-Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
-Organizator nie zwraca prac oraz zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania w celach edukacyjnych i wystawowych.

5.Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z:
-oświadczeniem, że zgłaszający jest autorem pracy konkursowej,
-oświadczeniem, że zgłaszający posiada prawa autorskie i majątkowe do przesłanego materiału,
-oświadczeniem o akceptacji niniejszego regulaminu,
-oświadczeniem, że zamieszczone w pracy konkursowej zdjęcia i pliki dźwiękowe nie naruszają praw autorskich osób trzecich,
-wyrażeniem zgody na publikowanie i rozpowszechnianie prac konkursowych na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie i jego profilu na facebooku,
-wyrażeniem zgody autora lub jego opiekuna prawnego na publikację jego wizerunku na stronie internetowej szkoły i jej profilu na facebooku.

6.Prace konkursowe winny być złożone w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie lub na adres e-mail liceum@lo-strzyzow.pl do dnia 8 czerwca 2022 roku z dopiskiem „Pasje”.

PODSUMOWANIE PRAC I NAGRODY:

1.Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu.
2.Ocenie podlegać będą: samodzielność i oryginalność prac oraz ich zgodność z tematyką.
3.O terminie rozstrzygnięcia konkursu i rozdaniu nagród uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej szkoły.
4.Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca laureaci otrzymają nagrody.

Kontakt z organizatorem pod numerem tel. 17 2762 249, drogą elektroniczną liceum@lo-strzyzow.pl lub osobiście.

REGULAMIN KONKURSU

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
13.05.2022

Oda do czystości, czyli Operacja Rzeka 2022 za nami!

Tegoroczna czwarta Ogólnopolska akcja Operacja Czysta Rzeka –edycja wiosenna, dobiegła końca.
Nasza szkoła aktywnie włączyła się w tą inicjatywę. W tym roku sztab akcji mieścił się w naszym liceum. 23. 04. 2022 roku, w sobotę, 34-osobowa grupa młodzieży wraz z panem dyrektorem i kilkoma nauczycielami wyruszyła z parkingu koło Biedronki w stronę Łętowni, porządkując teren wzdłuż tamtejszego cieku wodnego. W krótkim czasie zebrano aż 42 worki śmieci! Wynik niestety nie jest radosny, bo wciąż uświadamia, że wiele osób wciąż nie ma wyrobionego nawyku nieśmiecenia… Mamy nadzieję, że nasze zaangażowanie stanie się dla kogoś przynajmniej powodem refleksji, a może też inspiracji do podejmowania tego rodzaju działań.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, a  Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej za pomoc techniczną, zaś Urzędowi Miasta oraz Starostwu Powiatowemu za nagłośnienie akcji.
Do zobaczenia za rok!
K.Ossowska
10.05.2022

« poprzednia 1 25 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15324 325 następna »