Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

W świecie światła i ciemności, kolorów i zapachów

19 maja, uczniowie klas 1C i 1D wybrali się na wycieczkę do dawnej stolicy Polski – do Krakowa. W pierwszej kolejności odwiedziliśmy Centrum Nauki i Zmysłów-WOMAI, gdzie czynnie braliśmy udział w dwóch wystawach, tj. „W stronę światła” i „W stronę ciemności”. Pierwsza z nich przybliżyła wiele ciekawostek nie tylko o świetle, lecz też o dźwięku i słynnych postaciach ze świata nauki. Nauczyliśmy się grać na kieliszkach czy harfie laserowej i sprawdziliśmy jak działa lustro weneckie. Niby zwykłe okulary wywróciły nam świat do góry nogami, a narysowanie w nich domu z oknem wcale nie było takie proste.

Książka do pary!

W tym roku wiosna igra z nami swoim niezdecydowaniem. Pięknie kwitną kwiaty, ale deszczowe chwile zdecydowanie przewyższają te ze słońcem. Jak dobrze wiecie, wiosna budzi w sercach same pozytywne emocje: radość, szczęście, nadzieję przyjaźń no i miłość, które czynią nasze życie lepszym i ciekawszym! Dlatego realizując Narodowy program rozwoju czytelnictwa zapraszamy Was do udziału w projekcie pt. Książka do pary! Co trzeba zrobić? Wybierzcie książkę, która dla Was dużo znaczy, jest szczególnie ulubiona, ukochana, najfajniejsza, często do niej wracacie czyli budzi same pozytywne emocje i podtrzymuje na duchu. Przedstawcie ja nam w dowolnej formie: zdjęcia (może być z Wami), lub dowolnej plastycznej. Prosimy o dopisek na temat: Co Was w tej książce szczególnie urzekło i chwyciło za serce (forma, bohater, fabuła, czasy czy temat). Swoje propozycje przynoście do biblioteki lub prześlijcie na maila biblioteka@lo-strzyzow.pl. Do zabawy zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli. Czas: do pierwszego dnia lata. :-)
19.05.2023

Wycieczka do Sejmu i spotkanie z posłem Krzysztofem Sobolewskim

W dniu 16 maja uczniowie z II i III klasy humanistycznej byli uczestnikami wycieczki dydaktycznej do Sejmu na zaproszenie posła K. Sobolewskiego. Na początku dnia, po przyjeździe do Warszawy zwiedzaliśmy starówkę stolicy zaczynając od  Placu Zamkowego a kończąc na Pałacu Prezydenckim i Grobie Nieznanego Żołnierza. Następnie zostaliśmy oprowadzeni po pomieszczeniach sejmowych a na Sali plenarnej spotkaliśmy się z Panem posłem. To była okazja do zadawania pytań dotyczących polityki i funkcjonowania Sejmu. Po obiedzie w stołówce sejmowej mieliśmy chwilę odpoczynku w Łazienkach Królewskich gdzie można było zobaczyć park w wiosennych kolorach , pałac na wodzie i amfiteatr. Następnie udaliśmy się na zwiedzanie Stadionu Narodowego. Z wysokości trybun zobaczyliśmy jak zmienia się tor żużlowy na murawę boiska sportowego. Zwiedziliśmy szatnię naszej reprezentacji i pomieszczenia w których przygotowują się artyści występujący na stadionie.
W drodze powrotnej odwiedziliśmy Świątynię Opatrzności Bożej gdzie mieści się Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz Panteon Wielkich Polaków.
Uczestnicy wycieczki dziękują Panu Pawłowi Ciszczoniowi pracownikowi biura poselskiego za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu.
19.05.2023

III edycja konkursu
„Moja pasja w moim życiu”

organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

1.Konkurs jest adresowany do uczniów klas ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu strzyżowskiego oraz uczniów klas pierwszych i drugich Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie.

2.Zadanie konkursowe polega na zaprezentowaniu pomysłu na spędzanie czasu wolnego rozwijającego własne pasje i zainteresowania.

3.Uczestnicy mogą wybrać dowolną formę prezentacji (np. krótki film, relacja, prezentacja multimedialna, praca plastyczna, nagranie muzyczne, komiks, grafika, utwór literacki, itp.).

4.Każdy uczestnik dostarcza pracę oznaczoną wybranym symbolem oraz oznaczoną takim samym symbolem kopertę zawierającą kartkę z danymi osobowymi:
- imię i nazwisko autora
- imię i nazwisko opiekuna (np. rodzica),
- nazwa szkoły,
- klasa,
- kontakt telefoniczny

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie jako administrator danych osobowych informuje, że dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów konkursu. Dane osobowe nie będą udostępniane. Osobom biorącym udział w konkursie lub ich opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wyłonienia laureatów konkursu.
-Prace zgłoszone do konkursu nie mogą mieć autorstwa zbiorowego.
-Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
-Organizator nie zwraca prac oraz zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania w celach edukacyjnych i wystawowych.

5.Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z:
-oświadczeniem, że zgłaszający jest autorem pracy konkursowej,
-oświadczeniem, że zgłaszający posiada prawa autorskie i majątkowe do przesłanego materiału,
-oświadczeniem o akceptacji niniejszego regulaminu,
-oświadczeniem, że zamieszczone w pracy konkursowej zdjęcia i pliki dźwiękowe nie naruszają praw autorskich osób trzecich,
-wyrażeniem zgody na publikowanie i rozpowszechnianie prac konkursowych na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie i jego profilu na facebooku,
-wyrażeniem zgody autora lub jego opiekuna prawnego na publikację jego wizerunku na stronie internetowej szkoły i jej profilu na facebooku.

6.Prace konkursowe winny być złożone w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie lub na adres email liceum@lo-strzyzow.pl do dnia 31 maja 2023 roku z dopiskiem „Pasje”.

PODSUMOWANIE PRAC I  NAGRODY:

1.Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu.
2.Ocenie podlegać będą: samodzielność i oryginalność prac oraz ich zgodność z tematyką.
3.O terminie rozstrzygnięcia konkursu i rozdaniu nagród uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej szkoły.
4.Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca laureaci otrzymają nagrody.

Kontakt z organizatorem pod numerem tel. 17 2762 249, drogą elektroniczną liceum@lo-strzyzow.pl lub osobiście.

REGULAMIN
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH (RODO)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
15.05.2023

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego
ENGLISH ACE

(Edycja XXII - 16.03.2023r.)

Gratulujemy WYRÓŻNIEŃ
za uzyskanie bardzo dobrego i dobrego wyniku
(odpowiednio powyżej 80 i 75% punktów).

Dziękujemy za udział :-) wszystkim uczestnikom!!!
Cieszymy się z wysokiego poziomu potwierdzonego licznymi wyróżnieniami:-)

Szkolna Komisja Konkursowa:
Karina Zając, Beata Wójcik

Klasy I
1.Kinga Cynarska z klasy 1E – wynik bardzo dobry
2.Jan Śliwiński z klasy 1B – wynik dobry
3.Sebastian Cierpiał z klasy 1E - wynik dobry
4.Daria Stępień z klasy 1E - wynik dobry
5.Filip Mularski z klasy 1F - wynik dobry
6.Julia Wnęk z klasy 1A - wynik dobry

Klasy II
Aleksander Pasek z klasy 2D – wynik dobry, IV miejsce w województwie

Klasy III i IV
Aleksandra Wójcik z klasy 4B – wynik dobry
09.05.2023

« poprzednia 1 25 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15339 340 następna »