Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Europejski Dzień Sportu Szkolnego


Za nami Europejski Dzień Sportu Szkolnego (ESSD - European School Sport Day). Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji, więcej na facebookowym profilu naszej szkoły.
04.10.2023

„Czytanie z Sercem”.

Od 29.09 do 5.10 nasza szkoła będzie uczestniczyć w akcji czytelniczej o nazwie „Czytanie z Sercem”. Wydarzenie to łączy dwa dzisiejsze święta – Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania oraz Światowy Dzień Serca. W ramach tegorocznej edycji w szkołach i bibliotekach w całej Polsce odbędą się różnorodne działania promujące czytelnictwo i poszerzające wiedzę o sercu m.in. zajęcia czytelnicze, czytelniczo-plastyczne, „Spacery Serc”, „Biegi Serc”, głośne odczytywanie fragmentów książek o sercu, odgrywanie i prezentowanie scenek tematycznych, nagrywanie i upowszechnianie filmików związanych z sercem w mediach społecznościowych.
Główne cele akcji to promocja wśród dzieci i młodzieży literatury oraz czytelnictwa, a także: poszerzanie ich wiedzy na temat serca - budowy tego organu, jego funkcjonowania, chorób i symbolik, rozwijanie w uczestnikach wydarzenia wrażliwości na cierpienie i potrzeby osób chorych oraz propagowanie zdrowego stylu życia jako jednej z form przeciwdziałania chorobom układu sercowo-naczyniowego.
Więcej informacji profilaktycznych uzyskacie na stronach:
  • głównego partnera akcji Fundacji Serce Dziecka. Misją fundacji jest dzielenie się wiedzą medyczną o wadach serca. Fundacja w ramach akcji przygotowała szereg materiałów dla dzieci i młodzieży dotyczących profilaktyki serca (https://www.sercedziecka.org.pl/akcje/czytamy-z-sercem/)
  • Instytutu Kardiologii https://sercunaratunek.pl/profilaktyka-chorob-ukladu-krazenia/

29.09.2023

Szkolne Narodowe Czytanie

To już kolejna edycja Narodowego Czytania, którą realizowaliśmy wspólnymi nauczycielsko-uczniowskimi siłami pod czujnym okiem Doroty Skury, nauczyciela bibliotekarza. Tym razem było to Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, a wybór tekstu Prezydent RP uzasadniał następująco: „To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. (…) Spotkajmy się z rodzinami Bohatyrowiczów, Korczyńskich i innymi postaciami, wysłuchajmy ich rozmów o Polsce, ale też tych codziennych pogawędek „przy polskim stole”. Odkryjmy na nowo atmosferę tego dzieła, bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. Przypomnijmy wreszcie ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powraca we wspomnieniach bohaterów i legendzie jako symbol i fundament narodowej pamięci i którego znaczenie jest istotne także dla innych narodów naszego regionu”. Jak wypadło nasze ubiegłotygodniowe piątkowe czytanie? Jak zawsze, czyli świetnie, a doskonale bawili się zarówno lektorzy, jak i licznie zgromadzona w atrium publiczność.
26.09.2023

Powtórne Ogłoszenie o konkursie na partnera

Strzyżów, 25.09.2023r.

Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.12 Szkolnictwo ogólne.
Ogłaszający konkurs:
Powiat Strzyżowski/Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
ul. Mickiewicza 11
38-100 Strzyżów
Strona internetowa: www.lo-strzyzow.pl

I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (t.j. Dz.U.2022.1079); oraz regulaminu wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 PRIORYTET 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian DZIAŁANIE 07.12  Szkolnictwo ogólne. Zamawiający Powiat Strzyżowski/ Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.12 Szkolnictwo ogólne.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami

Załącznik nr 1 - formularz oferenta.

Załącznik nr 2 - wykaz projektów oferenta.

Załącznik nr 3 - wykaz kadry.

Załącznik nr 4 - oświadczanie o działaniu zgodnie z celami.

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.


Załącznik nr 6 - oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami itp.
25.09.2023

ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE STRZELECKICH MISTRZOSTW POLSKI KLAS MUNDUROWYCH

21 września 2023 roku odbyły się w szkolnej wirtualnej strzelnicy eliminacje wojewódzkie Strzeleckich Mistrzostw Polski Klas Mundurowych.
Zawody zostały zorganizowane przez Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji WCR Rzeszów, WCR Jasło oraz Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie. Wydarzenie wsparli: Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, Urząd Miasta Strzyżowa, 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich oraz Jednostka Strzelecka 2020 im. kpt. Zygmunta Patryna ps. “Słowik” w Strzyżowie.
W zawodach wzięło udział 15 trzyosobowych drużyn , zadaniem zawodników było zestrzelenie jak najwięcej metalowych poperów ukazujących się w różnych konfiguracjach. Strzelcy poruszali się w wirtualnym terenie ruin, mieli do dyspozycji 120 strzałów. Dodatkowym utrudnieniem był wiatr i dym.
Zwycięzcami zostali:
1 miejsce - Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach,
2 miejsce - Zespół Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy,
3 miejsce - Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Rymanowie

Wszystkim serdecznie gratulujemy.
24.09.2023

« poprzednia 1 29 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19349 350 następna »