LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Święto Narodowe Trzeciego Maja


Święto Narodowe Trzeciego Maja to polskie święto państwowe. Obchodzone jest od 1919 roku, jednak w okresie PRL-u zostało zniesione i następnie, w 1990 roku, przywrócone. Obchodzimy je w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Ustawa ta regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. Wprowadzała ona w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Za jej podstawę przyjęto monteskiuszowski podział władz na: prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 Maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego, chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.
30.04.2020

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego ALCHEMIK

W marcu bieżącego roku odbyła się w naszej szkole kolejna edycja Ogólnopolskiego
Konkursu Chemicznego ALCHEMIK
, w której wzięło udział aż 75 uczniów.
Bardzo miło nam ogłosić, iż Gabriela Pirga uczennica klasy 3B została laureatką wyróżnienia
I stopnia w kraju.

Natomiast 40 uczniów zdobyło wyróżnienie w tym konkursie i aż 17 z klas pierwszych.
Nagrodzonym i wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!
Opiekunem uczniów jest Pani Małgorzata Woźnicka
30.04.2020

Nasza szkołą "Szkołą eTwinning 2020-2021"


Mamy przyjemność ogłosić, że w uznaniu międzynarodowej działalności projektowej naszej społeczności szkolnej oraz aktywnego uczestnictwa nauczycieli w doskonaleniu zawodowym na portalu eTwinning nasza Szkoła została wyróżniona prestiżową odznaką "Szkoła eTwinning 2020-2021".
Wyróżnienie jest przyznawane na okres dwóch lat tym szkołom, które w ostatnim roku wykazały się dużą aktywnością i różnorodnością działań na portalu eTwinning. Przypomnijmy, że eTwinning jest europejską społecznością szkolną, gromadzącą szkoły i przedszkola z krajów Unii Europejskiej i nie tylko. Portal umożliwia łączenie szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych, które pozwalają na współpracę ponad granicami, umożliwiając uczniom realizację projektów edukacyjnych rozwijających wiele ich umiejętności.
Dodajmy, że międzynarodowe doświadczenia w pracy na tym portalu nabywamy nieustannie już od ponad czterech lat, realizując projekty z różnych dziedzin w języku angielskim i niemieckim oraz uczestnicząc w wydarzeniach, konferencjach i szkoleniach. Jesteśmy przekonani, że ta wirtualna działalność na portalu przyczyniła się w znaczącym stopniu do sukcesu w ramach rzeczywistych projektów międzynarodowych przeprowadzonych w ostatnich latach w Liceum w ramach programów Erasmus+ i PO WER. Niespodziewanie, nabyte w eTwinningu umiejętności cyfrowe wyposażyły nas w wysokiej jakości przygotowanie do zdalnego nauczania w dobie koronawirusa.
Z radością dodajemy odznakę eTwinning School 2020-2021 do innych zdobytych w ostatnim czasie wyróżnień:
- Srebrna tarcza w rankingu czasopisma Perspektywy
- Krajowa i Europejska Odznaka Jakości dla projektu MysteryTwinning
Więcej o działalności projektowej LO w zakładkach Erasmus+ i PO WER oraz tutaj:

https://lo-strzyzow.pl/i/projekt-etwinning
https://lo-strzyzow.pl/news/1366/w-nowy-rok-z-europa
30.04.2020

Uczniowie czytają Biblię
IV Narodowe czytanie Pisma Świętego

Trzecia Niedziela Wielkanocna to Niedziela Biblijna. Także w niedzielę miało miejsce Czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Do wspólnotowej lektury została wybrana tym razem Ewangelia według św. Mateusza. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie zachęceni przez uczącą ich katechetkę użyczyli swoich głosów by aktywnie (choć zdalnie) włączyć się w obchodzenie kolejnej już Niedzieli Biblijnej.


Podziękowania dla uczniów, którzy tak chętnie i sprawnie odpowiedzieli na propozycję wcielenia w życie pomysłu wspólnego czytania Biblii.
Magdalena Maraj
28.04.2020

Finał XIII Ogólnopolskiej Olimpiady
„O Diamentowy Indeks AGH” –MATEMATYKA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej zawody III stopnia XIII Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” zostają odwołane. W związku z tym Komitet Główny podjął decyzję, że wszyscy uczniowie zakwalifikowani do zawodów III stopnia Olimpiady otrzymują tytuł finalisty, tym samym nie wyłania się laureatów olimpiady.
Podział na finalistów poszczególnych stopni odbył się zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu i organizacji XIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”.
Na podstawie w/w Zarządzenia Mateusz Kuczek, uczeń klasy 3A, który w zawodach II stopnia Olimpiady z matematyki osiągnął wynik 100 % uzyskał status: finalista I stopnia.Mateusz w nagrodę otrzymał indeks AGH w Krakowie na 16 wydziałów i 67 kierunków studiów.
Mateuszowi gratulujemy i życzymy sukcesu.
Opiekunem ucznia jest Pan Jerzy Moskal.
23.04.2020

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10265 266 następna »