Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Podejmujemy trudne decyzje edukacyjno-zawodowe

W dniu 29 marca 2022 roku uczniowie klas trzecich wraz z nauczycielami uczestniczyli w XVI edycji Targów Edukacyjnych Edu Salon w Regionalnym Centrum Sportowo-Widowiskowym „Podpromie” w Rzeszowie.
Targi Edukacyjne stwarzają możliwość bezpośredniego zapoznania się z ofertami edukacyjnymi uczelni wyższych, szkół policealnych, instytucji szkoleniowych. Oprócz rozmów, wywiadów z przedstawicielami uczelni, szkół, uczniowie skorzystali ze specjalnie dla nich przygotowanych pokazów z fizyki, zajęć dotyczących odpowiedzialności karnej osób małoletnich i roli inżyniera we współczesnym świecie.
Targi to doskonała przestrzeń do wymiany doświadczeń, opinii i weryfikacji własnych wyobrażeń, przekonań.
Regina Pelczar
31.03.2022

„Narkotyki, dopalacze – czy chcesz podjąć tę ryzykowną grę?”
– projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych.

Uczniowie szkoły średniej są grupą szczególnie narażoną na zagrożenie uzależnieniami, w tym alkoholowym, narkotykowym, a także od innych używek psychoaktywnych. Okres dojrzewania powoduje m.in. zachwiania równowagi psychofizycznej, zmniejszoną odporność na stres, wzmożone emocjonalnie postrzeganie problemów. To sprzyja sięganiu po środki psychoaktywne jako zmniejszające napięcie, pozwalające na tymczasowe zapomnienie o trudnościach. Okres dojrzewania jest czasem tworzenia własnych granic, poddawania w wątpliwość ogólnie przyjętych zasad i norm oraz eksperymentowania z tym, co nowe, a szczególnie zakazane. Okres „burzy i naporu” - tym stwierdzeniem można określić okoliczności rozwoju fizycznego, jak i psychicznego młodzieży. Jest to czas buntu przeciwko wszystkiemu, co jest sprzeczne z własnym wizerunkiem „JA”.
Zajęcia profilaktyczne „Narkotyki, dopalacze – czy chcesz podjąć tę ryzykowną grę?” zrealizowane zostały wśród uczniów klas pierwszych LO w Strzyżowie przez panią Edytę Jacek – Bieryło. Omówione przyczyny i mechanizmy zjawiska uzależnień oraz zagrożenia wynikające ze stosowania narkotyków, dopalaczy oraz innych środków psychoaktywnych jako substytutów radzenia sobie z trudnościami;
Wizualizowane treści miały na celu wpłynąć na przyjętą przez uczniów postawę. Odwołują się do przykładów z życia ich rówieśników, by w możliwie największym stopniu zbliżyć się do rzeczywistości młodych ludzi, pozwalają zdobyć rzetelną wiedzą dotyczącą wpływu substancji psychoaktywnych na życie i zdrowie młodego człowieka.
31.03.2022

Wiosenne porządki - bo piękny las, to czysty las!

21. marca to nie tylko pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, ale również Międzynarodowy Dzień Lasów. Obchody tego święta, ustanowionego przez ONZ w 2012 roku, mają na celu zwrócenie uwagi na znaczenie lasów dla człowieka oraz propagowanie idei ich ochrony, aby służyły nie tylko nam, ale i przyszłym pokoleniom. Nasza młodzież tradycyjnie jak co roku przyłączyła się do akcji, sprzątając fragment kompleksu leśnego „Ratośniówki”. Podczas wiosennych porządków udało się też zaobserwować symptomy budzącej się do życia przyrody-rozkwitające geofity: miodunki, zawilce, cebulice, żywce, wawrzynek wilczełyko i kokorycz.
Do szkoły wróciliśmy pełni pozytywnej energii, zadowoleni i przekonani, że środowisko naturalne jest naszym wspólnym dobrem, o które jesteśmy zobowiązani dbać.
K.Ossowska
30.03.2022

Turniej Poezji i Prozy „Zawsze Wierni”


W ubiegły czwartek miał miejsce finał Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy „Zawsze Wierni”, do którego zakwalifikowali się Bartosz Jajeśnica z klasy III Bp i Michał Ossowski z klasy III Ag. Chłopcy spisali się na medal – Michał został laureatem II, a Bartek III miejsca. Gratulacje dla nich oraz dla p.Violetty Wietechy, która przygotowała ich do konkursu.
29.03.2022

Dzień Kolorowej Skarpetki – Światowy Dzień Zespołu Downa

Choć większości ten dzień kojarzy się z pierwszym dniem wiosny, jest to także dzień zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby osób z zespołem Downa.
Ta data (21 marca) nie jest przypadkowa i nawiązuje do obecności u osób z zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów.
Święto to zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, natomiast od 2012 roku organizowane jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).
Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na osoby z zespołem Downa i ich potrzeby, zwiększenie świadomości o chorobie oraz promowanie praw osób z zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym.
Symbolem Zespołu Downa są kolorowe skarpetki będące synonimem niedopasowania społecznego i genotypowego z jakim borykają się osoby z zespołem Downa.
Niech ten dzień będzie świętem radosnym, a życie osób z zespołem Downa, barwne i szczęśliwe.
W tym roku po raz kolejny, uczniowie naszej szkoły wspólnie z uczniami SOSW w Strzyżowie, świętowali biorąc udział w „kolorowym korowodzie”, który przeszedł ulicami miasta. Na zakończenie, w atrium, na naszych gości czekała miła niespodzianka - upominki dla uczestników marszu oraz wspólna zabawa.
Pokażemy (nie tylko z okazji święta), że wszyscy jesteśmy różni, a ta „różność” czyni nas wyjątkowymi.
Drobne gesty mają znaczenie, mogą przysłużyć się niwelowaniu barier i przezwyciężaniu krzywdzących stereotypów. Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do akcji, aby okazać swoją tolerancję i chęć zintegrowania się z osobami dotkniętymi trisomią chromosomu 21.
24.03.2022

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10317 318 następna »