Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

225 rocznica urodzin Adama Mickiewicza

W grudniu obchodzimy 225 rocznicę urodzin patrona naszej szkoły. Z tej okazji zapraszamy uczniów do udziału w konkursie poetycko - plastycznym pod hasłem „ Zainspirowani życiem i twórczością Adama Mickiewicza”.
Regulamin oraz szczegóły dotyczące konkursu poniżej.
Konkurs „Zainspirowani życiem i twórczością Adama Mickiewicza”
1. Konkurs poetycki - wiersz .
2. Konkurs plastyczny - praca plastyczna wykonana dowolną techniką.
Cele Konkursu :
- budzenie wrażliwości artystycznej;
- poszukiwanie talentów;
- zainteresowanie młodzieży życiem i twórczością Adama Mickiewicza;
- stworzenie autorom możliwości zaprezentowania swoich prac;
Forma prac:
- dowolna;
- prace powinny być napisane/ wykonane samodzielnie ;
- prace kopiowane z książek , Internetu, nie będą brane pod uwagę;
- uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 wiersze lub 2 prace plastyczne;
- prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą : imię i nazwisko oraz klasę ;
Kryteria oceny prac
- prace będą oceniane pod względem oryginalności ;
- zgodności z tematem konkursu;

Prace należy złożyć do 22.12.23 r. u nauczycieli j. polskiego - p. B. Śliwy i U. Mendelowskiej .
12.12.2023