Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

SPRACHDOKTOR 2024
Sprawozdanie z konkursu

Dnia 13 marca 2024 odbyła się XXIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego Sprachdoktor. Wzięło w niej udział ponad 1,8 tys. uczestników z 118 szkół.
W naszej szkole do konkursu przystąpiło 20 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich a najwyższe lokaty uzyskali:
Joanna Stachowicz kl. 2C 2 miejsce w województwie (83% punktów) bardzo dobry wynik
Łukasz Sasa kl. 2F 5 miejsce w województwie
Aleksander Pasek kl. 3D 7 miejsce w województwie
Dominik Pirga kl. 3D 8 miejsce w województwie
Bartosz Motyka kl. 3C 9 miejsce w województwie

Gratulujemy wszystkim uczniom i ich opiekunkom!
22.04.2024