Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Informacja na temat zmiany regulaminu Stypendium Przecławczyka

Uprzejmie informujemy, że Rada Powiatu Strzyżowskiego na posiedzeniu w dniu 27 maja 2020 r. biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację związaną z Covid-19 oraz ograniczone możliwości kontaktu uczniów ze szkołami podjęła Uchwałę Nr XIX/148/2020 w sprawie zmiany uchwały nr VII/60/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Powiatowego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionej młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski – Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego.

Zmiany dotyczą umożliwienia m. in. uczniom i absolwentom szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski składania wniosku o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego także drogą elektroniczną na adres starostwo@strzyzowski.pl oraz bez opinii wychowawcy i dyrektora szkoły na wniosku – w przypadku wprowadzenia stanu epidemii, stanu klęski żywiołowej lub stanu wyjątkowego na terenie kraju. Termin składania wniosków nie uległ zmianie (do 31 lipca b.r.).

TREŚĆ REGULAMINU


INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

Informacja dotycząca dokumentów dołączanych do wniosku o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego tj. świadectw, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających uzyskane osiągnięcia:
  • w przypadku składania wniosku o stypendium w urzędzie Starostwa kserokopie dokumentów dołączonych do wniosku będą potwierdzać za zgodność z oryginałem, po okazaniu ich oryginałów, pracownicy Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,
  • w przypadku przesłania wniosku drogą elektroniczną należy dołączyć skan oryginalnych dokumentów,
  • w przypadku przesłania wniosku pocztą kserokopie dokumentów zostaną potwierdzone za zgodność z oryginałami w terminie późniejszym.

13.07.2020

Zakończenie roku szkolnego

Szanowni Uczniowie i Abiturienci
Przypominamy, że w tym roku zakończenie roku szkolnego odbędzie się tylko online. Zgodnie z
informacjami przekazanymi Wam w wiadomości e-mail, spotkanie z Dyrekcją dla klas I i II odbędzie
się na komunikatorze Meet o godzinie 9.00, a dla abiturientów o godzinie 9.30
. Również o godzinie
9.30 wychowawcy klas I i II zorganizują spotkania online dla swoich zespołów klasowych. Odnośnie
świadectw – także zgodnie z otrzymanym przez Was e-mailem, od poniedziałku 29 czerwca
zapraszamy po odbiór świadectw tych wszystkich, którym jest ono z różnych względów potrzebne.
Odbiór możliwy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z sekretariatem. Osoby z klas I i II,
wyróżnione świadectwem z biało-czerwonym paskiem, proszone są o kontakt z księgarnią NOVA w
Strzyżowie. Nagrody książkowe można będzie wybierać od 29 czerwca do końca sierpnia. Natomiast
abiturienci swe nagrody książkowe otrzymają wraz ze Świadectwem Dojrzałości wydanym przez OKE.
26.06.2020

Informacje związane z przebiegiem egzaminu maturalnego


1. Procedura zachowania abiturientów Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie w trakcie egzaminu maturalnego

2. Procedura postępowania przed egzaminem maturalnym oraz w jego trakcie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u uczniów, pracowników Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie oraz członków zespołów nadzorujących spoza szkoły

3.Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Strzyżowie w roku szkolnym 2019/2020

*Powyższa procedura oraz informacja na temat wykazu zdających w danej sali została przesłana na adresy mailowe absolwentów (poczta w domenie lo-strzyzow.pl) w dniu 3.06.2020 r.
05.06.2020

Zaproszenie

02.06.2020

Biblioteka szkolna wznawia swoją działalność

Zapraszamy od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 - 13:00
Szczegółowe zasady korzystania ze zborów uczniowie i pracownicy szkoły otrzymali na maila.
Prosimy stosować się do opisanych procedur.
01.06.2020

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1028 29 następna »