Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Zakończenie roku szkolnego

Szanowni Uczniowie i Abiturienci
Przypominamy, że w tym roku zakończenie roku szkolnego odbędzie się tylko online. Zgodnie z
informacjami przekazanymi Wam w wiadomości e-mail, spotkanie z Dyrekcją dla klas I i II odbędzie
się na komunikatorze Meet o godzinie 9.00, a dla abiturientów o godzinie 9.30
. Również o godzinie
9.30 wychowawcy klas I i II zorganizują spotkania online dla swoich zespołów klasowych. Odnośnie
świadectw – także zgodnie z otrzymanym przez Was e-mailem, od poniedziałku 29 czerwca
zapraszamy po odbiór świadectw tych wszystkich, którym jest ono z różnych względów potrzebne.
Odbiór możliwy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z sekretariatem. Osoby z klas I i II,
wyróżnione świadectwem z biało-czerwonym paskiem, proszone są o kontakt z księgarnią NOVA w
Strzyżowie. Nagrody książkowe można będzie wybierać od 29 czerwca do końca sierpnia. Natomiast
abiturienci swe nagrody książkowe otrzymają wraz ze Świadectwem Dojrzałości wydanym przez OKE.
26.06.2020