Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA KOMPUTERÓW

Informujemy, że w ramach programu pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, nasza szkoła otrzymała 12 laptopów, które na czas zdalnej nauki umową użyczenia mogą być przekazane uczniom mającym problemy z bieżącym dostępem do sprzętu komputerowego. Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły. Możliwość wykorzystania tych komputerów dotyczy także nauczycieli, których posiadany sprzęt komputerowy ogranicza jakość nauczania na odległość.
fot. https://www.strzyzowski.pl/
04.05.2020

PYTANIA O EGZAMIN MATURALNY


W związku z licznymi pytaniami docierającymi do szkoły od naszych obecnych i przyszłych uczniów, przekazujemy informacje dotyczące zmian w egzaminie maturalnym od 2023 roku.
>>czytaj więcej<<
04.05.2020

Święto Narodowe Trzeciego Maja


Święto Narodowe Trzeciego Maja to polskie święto państwowe. Obchodzone jest od 1919 roku, jednak w okresie PRL-u zostało zniesione i następnie, w 1990 roku, przywrócone. Obchodzimy je w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Ustawa ta regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. Wprowadzała ona w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Za jej podstawę przyjęto monteskiuszowski podział władz na: prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 Maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego, chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.
30.04.2020

Odbiór świadectw ukończenia szkoły

Szanowni abiturienci,
Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, zakończenie roku szkolnego planowane na 24.04. nie odbędzie się. Uroczystość będziemy chcieli zorganizować wówczas, gdy będzie to możliwe. Rzeczywistość, w której przyszło nam się znaleźć, wpływa także na formalizmy takie, jak np. odbiór świadectw. Jest to możliwe od piątku od godziny 12, ale podejdźcie do tego odpowiedzialnie. Jeśli komuś to świadectwo nie jest obecnie niezbędne, na razie nie odbierajcie go. Znacie przecież swoje oceny i osiągnięcia. W innych wypadkach obiór świadectw możliwy jest WYŁĄCZNIE po wcześniejszym kontakcie z sekretariatem i umówieniu terminu i godziny wizyty w szkole.
Pozdrawiam Was serdecznie
Dyrektor
22.04.2020

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów strzyżowskiego LO

To już ponad miesiąc, odkąd Wasze dzieci, z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, uczą się w systemie domowym. Szkoła jest bez nich pusta i smutna, z niecierpliwością wyczekujemy, kiedy sale i korytarze znów zapełnią się uczniami, bo – wierzcie mi – ich obecność daje mnóstwo pozytywnej energii i nie ma przypadku w tym, co mówią starsi, także emerytowani już nauczyciele: kontakt z uczniami sprawia, że przynajmniej duch starzeje się wolniej. Ale kwiecień to także zwyczajowy miesiąc, w którym gościmy Was, Drodzy Rodzice, na spotkaniach wywiadowczych. To dla mnie, jako dyrektora, ale także dla kadry nauczycielskiej forma szkolnego święta. Bo choć dzięki dziennikowi elektronicznemu możecie na bieżąco kontrolować postępy w nauce swoich dzieci, to przecież nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu dającego nam świadomość, że dobro Waszych dzieci jest naszym wspólnym celem. Niestety, z oczywistych powodów tegoroczna kwietniowa wywiadówka nie dojdzie do skutku. Pozwólcie zatem, że przedstawię Wam pokrótce to, co w ostatnim okresie stało się najważniejszym tak dla uczniów, jak i ich rodziców.

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1027 28 następna »