Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Informujemy wszystkich uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, iż z uwagi na przewidywane warunki pogodowe i stan epidemiczny, uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 zostaje zastąpione spotkaniami z wychowawcą w salach.

Spotkanie dla klas I
odbędzie o godz. 9.00 – uczniowie, zachowując bezpieczny dystans społeczny, powinni zebrać się w okolicach wejścia głównego, skąd wychowawcy zabiorą ich do sal, w których odbywać się będzie spotkanie:
1A – sala A9
1B – sala A12
1C – sala A2
1D – sala A16

Spotkanie dla klas II odbędzie się o godzinie 10.15 – uczniowie udają się bezpośrednio do sal,
których opiekunami są ich wychowawcy.

Spotkanie dla klas III odbędzie się o godzinie 11.30 – uczniowie udają się bezpośrednio do
sal, których opiekunami są ich wychowawcy (klasa IIIA – sala A12).
28.08.2020

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów strzyżowskiego LO

Gdy pisałem do Was w kwietniu, miałem wielką nadzieję, iż rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021 i sposób prowadzenia zajęć przebiegać będzie w sposób od lat znany, niemalże uświęcony tradycją. Spotkamy się uroczyście wszyscy 1 września, a następnie w kolejnych dniach zajmiemy się wyłącznie intensywną pracą dydaktyczną dla dobra uczniów, radości i satysfakcji Was – rodziców i chwały szkoły. Stało się jednak inaczej – epidemia wciąż trzyma się mocno, nic sobie nie robiąc z wysiłków naukowców i lekarzy zmierzających do jej wyeliminowania. Rok szkolny należy jednak zacząć: w zmienionym nieco rygorze sanitarnym, ale w sposób stacjonarny, w salach lekcyjnych, a nie tak, jak to czyniliśmy od marca, ucząc się przed ekranem komputera.
Sytuacja ta rodzi oczywiście obawy o bezpieczeństwo zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Ze swej strony dołożyłem wszelkich starań, by niebezpieczeństwo zakażenia w szkole zminimalizować, niemniej jednak wszyscy mamy świadomość, iż starania zarządzających szkołą w tym przypadku nie wystarczą – musimy wszyscy, włącznie z rodzicami i uczniami, podejść do obecnej sytuacji niezwykle odpowiedzialnie. Dlatego apeluję do Was – zapoznajcie się z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, które sukcesywnie pojawiać się będą na stronie internetowej szkoły – odwiedzajcie tę stronę, sprawdzajcie, co nowego się na niej pojawiło, będziemy starali się pomóc Wam w odpowiednim sanitarnie przygotowaniu Waszych dzieci do funkcjonowania w szkole. Jedno jest jednak pewne – najlepsze procedury nie zastąpią odpowiedzialności i zdrowego rozsądku. Dlatego proszę – nie wysyłajcie dzieci z jakimikolwiek objawami chorobowymi do szkoły, uczulajcie je na konieczność zachowania higieny, zachowywania dystansu społecznego kiedy tylko będzie to możliwe i przede wszystkim wyposażcie je w odpowiednie akcesoria. Wytyczne skierowane do szkół nie nakładają na uczniów obowiązku przebywania w maseczkach, byłoby to zresztą uciążliwe. Będę jednakże wymagał, aby uczniowie zasłaniali nos i usta przynajmniej w czasie przerw, uważam też, iż bardzo wartościowym działaniem byłoby zaopatrzenie się przez uczniów w przyłbice, choćby takie, które zasłaniają usta i nos. Są wygodne w użytkowaniu, nie zmniejszają komfortu funkcjonowania, a przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa. Bądźmy odpowiedzialni!
Szanowni Państwo – życzę nam wszystkim, abyśmy każdy dzień zbliżającego roku szkolnego mogli w jego trakcie wspominać jedynie dobrze, bez żadnych trosk i zmartwień.
dr Mirosław Czarnik – dyrektor
25.08.2020

Stypendium w ramach Programu Stypendiów Pomostowych

Stowarzyszenie Mieszkańców Wysokiej Strzyżowskiej „Kopytko” informuje tegorocznych maturzystów (MATURA 2020) o możliwości ubiegania się o stypendium w ramach Programu Stypendiów Pomostowych. Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów, skierowane do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów Pomostowych, poprzez ufundowanie stypendium na I rok studiów, ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów i stanowi furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata studiów.
03.08.2020

Informacja na temat zmiany regulaminu Stypendium Przecławczyka

Uprzejmie informujemy, że Rada Powiatu Strzyżowskiego na posiedzeniu w dniu 27 maja 2020 r. biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację związaną z Covid-19 oraz ograniczone możliwości kontaktu uczniów ze szkołami podjęła Uchwałę Nr XIX/148/2020 w sprawie zmiany uchwały nr VII/60/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Powiatowego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionej młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski – Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego.

Zmiany dotyczą umożliwienia m. in. uczniom i absolwentom szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski składania wniosku o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego także drogą elektroniczną na adres starostwo@strzyzowski.pl oraz bez opinii wychowawcy i dyrektora szkoły na wniosku – w przypadku wprowadzenia stanu epidemii, stanu klęski żywiołowej lub stanu wyjątkowego na terenie kraju. Termin składania wniosków nie uległ zmianie (do 31 lipca b.r.).

TREŚĆ REGULAMINU


INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

Informacja dotycząca dokumentów dołączanych do wniosku o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego tj. świadectw, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających uzyskane osiągnięcia:
  • w przypadku składania wniosku o stypendium w urzędzie Starostwa kserokopie dokumentów dołączonych do wniosku będą potwierdzać za zgodność z oryginałem, po okazaniu ich oryginałów, pracownicy Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,
  • w przypadku przesłania wniosku drogą elektroniczną należy dołączyć skan oryginalnych dokumentów,
  • w przypadku przesłania wniosku pocztą kserokopie dokumentów zostaną potwierdzone za zgodność z oryginałami w terminie późniejszym.

13.07.2020

Zakończenie roku szkolnego

Szanowni Uczniowie i Abiturienci
Przypominamy, że w tym roku zakończenie roku szkolnego odbędzie się tylko online. Zgodnie z
informacjami przekazanymi Wam w wiadomości e-mail, spotkanie z Dyrekcją dla klas I i II odbędzie
się na komunikatorze Meet o godzinie 9.00, a dla abiturientów o godzinie 9.30
. Również o godzinie
9.30 wychowawcy klas I i II zorganizują spotkania online dla swoich zespołów klasowych. Odnośnie
świadectw – także zgodnie z otrzymanym przez Was e-mailem, od poniedziałku 29 czerwca
zapraszamy po odbiór świadectw tych wszystkich, którym jest ono z różnych względów potrzebne.
Odbiór możliwy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z sekretariatem. Osoby z klas I i II,
wyróżnione świadectwem z biało-czerwonym paskiem, proszone są o kontakt z księgarnią NOVA w
Strzyżowie. Nagrody książkowe można będzie wybierać od 29 czerwca do końca sierpnia. Natomiast
abiturienci swe nagrody książkowe otrzymają wraz ze Świadectwem Dojrzałości wydanym przez OKE.
26.06.2020

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1027 28 następna »