Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Spotkanie z rodzicami 23.01.2024 r.

Harmonogram spotkania:

Wszystkie spotkania (z wyjątkiem rodziców uczniów klasy 1F, którzy spotykają się z wychowawcą 19 stycznia) rozpoczynają się o godzinie 16.00.

16:00 w auli - spotkanie rodziców uczniów klas 1 i 3 z policjantem;
prelekcja "Zmiany w przepisach prawa dotyczących przemocy domowej. Standardy ochrony małoletnich"

16:00 w sali A9 - spotkanie rodziców uczniów klasy 4A i 4D z psychologiem;
warsztaty "Stres przedmaturalny"

16:30 w sali A12 - spotkanie rodziców uczniów klasy 4B i 4C z psychologiem;
warsztaty "Stres przedmaturalny"

Wychowawca klasy 4C rozpocznie spotkanie o 16:00 w wyznaczonej sali i na 16:30 przejdzie z rodzicami do A12.

Wykaz sal:
WYKAZ SAL
23.01.2024

Samorząd szkolny zaprasza do wspólnej zabawy z okazji Dnia Dziecka!

W tym roku święto wszystkich dzieci: dużych i małych przenosimy na  5 czerwca, ponieważ chcemy aby uczestniczyły w nim wszystkie klasy. Proponujemy Wam następujące aktywności:

1. W atrium o godz, 11 aktywna przerwa, a na niej wspólne tańce i zabawy oraz konkurs na przebranie (piżama, bohater literacki czy filmowy albo własna fantazja).

2. Dzień w klapkach i obowiązkowych skarpetkach: klasa, w której najwięcej uczniów założy to wygodne obuwie zdobędzie słodką nagrodę.

3. Godz. 11.20 wszyscy spotykamy się w atrium i wspólnie uczestniczymy w akcji Jak nie czytam, jak czytam. Prosimy Was abyście przynieśli swoje ulubione książki z dzieciństwa albo to, co aktualnie czytacie lub wypożyczycie z biblioteki, aby w ciszy przez 5 minut oddać się wspólnemu czytaniu.

4. Pan dyrektor zasadniczo przychylił się do naszej prośby o niepytanie za przebranie, ale ostateczną decyzję pozostawia nauczycielom. Mamy nadzieję, że zechcą zrobić nam taka przyjemność ;))
01.06.2023

SREBRNA SZKOŁA W RANKINGU „PERSPEKTYW”
NASZE LICEUM PO RAZ KOLEJNY WŚRÓD NAJLEPSZYCH!

I znowu to zrobiliśmy! Nasze Liceum po raz kolejny znalazło się wśród najlepszych szkół w zestawieniu „Perspektyw”, czwarty raz z rzędu zdobywając srebrną odznakę i udowadniając tym samym, jak silną i trwałą pozycję zajmujemy na edukacyjnej mapie województwa. 20. miejsce na 182 licea w licealnym rankingu wojewódzkim i 440. miejsce na 4132 licea w Polsce – te liczby mówią same za siebie!
Wielkie gratulacje i podziękowania dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz władz powiatowych jako organu prowadzącego Srebrną Szkołę – ten sukces jest wspólny i wszyscy powinniśmy się nim szczycić.
25.06.2022

Święto Konstytucji 3 Maja


Obchodzimy w tym roku 231 rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielki (zwany też Czteroletnim) w 1791 roku Ustawy Rządowej, czyli inaczej Konstytucji 3 Maja. Była to najważniejsza z reform tego Sejmu. Tekst konstytucji zredagowali: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj. Regulowała ona prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz wprowadzała nową organizację władzy państwowej. Podzielono ją, zgodnie z zasadą Monteskiusza, na ustawodawczą (stanowienie prawa), wykonawczą (wykonywanie prawa) i sądowniczą. W tym rozumieniu stanowiła pierwszą ustawę rządową w Europie, a drugą na świecie (po amerykańskiej). Ponadto utrzymano unię polsko – litewską, została ona jednak zacieśniona. Zniesiono liberum veto i wolną elekcję. Choć krótko po uchwaleniu – w wyniku konfederacji targowickiej i przegranej wojny z Rosją – przestała ona obowiązywać, to pozostała dla Polaków symbolem wolności, dumy narodowej i patriotyzmu.
29.04.2022

Podsumowanie IX Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”

Gala podsumowująca IX Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” odbyła się 26 kwietnia 2022 r. w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej. Odśpiewanie Hymnu rozpoczęło uroczystość , w której wzięli udział: pani Maria Koś – kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, pan Kamil Mendocha- dyrektor PCKiT w Wiśniowej, nauczyciele, rodzice oraz laureaci Konkursu, którzy odebrali zasłużone nagrody i dyplomy. Koordynator wojewódzki Dyktanda , pan dr Mirosław Czarnik, pogratulował laureatom i ich opiekunom, życząc dalszych sukcesów. Przypomniał historię konkursu- projektu edukacyjnego , który jest organizowany przez Fundację „Zawsze Warto” we współpracy merytorycznej ze Stowarzyszeniem Polonistów w Krakowie. Zwrócił uwagę na fakt , iż celem projektu jest wspieranie nauczycieli i uczniów w ich edukacyjnych potyczkach językowych połączonych z przypomnieniem podstawowej wiedzy z zakresu współczesnej historii Polski( od czasu odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918). W swoim wystąpieniu przywołał także historię dworu Mycielskich , w którym odbywała się tegoroczna Gala. Jej zakończenie uświetnił montaż słowno- muzyczny przygotowany przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie : Marcelinę Bujak, Oskara Pietruszkę , Dawida Wesołowskiego, Michała Ossowskiego, Bartka Jajeśnicę. Na scenie zaprezentowały się również : Lena Czarnik- uczennica Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej oraz Zosia Strzępek – uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie.
Urszula Mendelowska
29.04.2022

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1027 28 następna »