Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Spotkanie z rodzicami 23.01.2024 r.

Harmonogram spotkania:

Wszystkie spotkania (z wyjątkiem rodziców uczniów klasy 1F, którzy spotykają się z wychowawcą 19 stycznia) rozpoczynają się o godzinie 16.00.

16:00 w auli - spotkanie rodziców uczniów klas 1 i 3 z policjantem;
prelekcja "Zmiany w przepisach prawa dotyczących przemocy domowej. Standardy ochrony małoletnich"

16:00 w sali A9 - spotkanie rodziców uczniów klasy 4A i 4D z psychologiem;
warsztaty "Stres przedmaturalny"

16:30 w sali A12 - spotkanie rodziców uczniów klasy 4B i 4C z psychologiem;
warsztaty "Stres przedmaturalny"

Wychowawca klasy 4C rozpocznie spotkanie o 16:00 w wyznaczonej sali i na 16:30 przejdzie z rodzicami do A12.

Wykaz sal:
WYKAZ SAL
23.01.2024