Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Zarządzenie dyrektora z dnia 9.11.2021

09.11.2021

Uwagi dotyczące podziału godzin w roku 2021/22

Opublikowano plan zajęć na rok szkolny 2020/21.
We wszystkich klasach podział na grupy J.NIEM/J.FRANCUSKI jest niezależny od podziału na grupy z innych przedmiotów.

W klasie 1B:
- podział na grupy INF jest taki sam jak na MAT_r/ANG_r

W klasie 1D:
- podział na grupy INF jest taki sam jak na MAT_r/WOS_r

W klasie 2D:
- podział na grupy INF jest taki sam jak na MAT/MAT_r
- podział na grupy J.ANG jest taki sam jak na grupach z MAT/MAT_r

W klasie 3Dp:
- podział na grupy INF jest taki sam jak na ANG_r/ANG_r

Tradycyjnie proszę o zgłaszanie zauważonych błędów oraz konstruktywnych uwag. Należy w tym celu używać wyłącznie formularza "Zgłoś błąd w planie zajęć" umieszczonego w podziale godzin. Informacje wysyłane w inny sposób nie trafiają do właściwego folderu (nie widzę ich). Odbiór każdego zgłoszenia postaram się potwierdzić.
Każdego z nauczycieli zobowiązuje się do weryfikacji poprawności swojego planu zajęć, a wychowawców również do sprawdzenia podziału dla swojej klasy.
25.08.2021

Zasady organizacji pracy szkoły
w trakcie nauki hybrydowej 17-28.05.2021r.

W pierwszym tygodniu nauki 17-21.05. – przychodzą do szkoły uczniowie klas: 2Ag, 2Bg, 2Cg, 2Dg oraz klas 2Bp i 2Dp, pozostali uczniowie uczą się zdalnie.

W drugim tygodniu nauki 24- 28.05. – do szkoły przychodzą uczniowie klas: 1A, 1B, 1C, 1D oraz klas 2Ap i 2Cp.


Wracamy do rozkładu zajęć, gdzie 1 lekcję zaczynamy o 7.45, długa przerwa po lekcji 4. UWAGA: dotyczy to także nauczania zdalnego!!!

Proszę o przypomnienie sobie wytycznych funkcjonowania szkoły w okresie epidemii (strona www, https://drive.google.com/file/d/1-lSfSb3mgCMeq8IAO3uvu1_IQrB9ap3e/view), z dwoma wszakże różnicami: w przestrzeniach wspólnych twarze obowiązkowo zasłaniamy maseczką (a nie maseczką lub przyłbicą), ponadto umożliwiamy korzystanie z szafek uczniowskich. Oczywiście przemieszczając się korytarzami trzymamy się prawej strony
14.05.2021

Święto Konstytucji 3 Maja


Obchodzimy w tym roku 230. rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielki Ustawy Rządowej, zwanej także Konstytucją 3 Maja. Regulowała ona w jedenastu obszernych artykułach prawa i obowiązki ogółu mieszkańców kraju oraz wprowadzała oparte na osiągnięciach europejskiego oświecenia zasady organizacji ustroju państwa (władza prawodawcza, wykonawcza, sądownicza). Konstytucja 3 Maja była drugą na świecie – po konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 r. – spisaną ustawą tego typu. Jej autorzy to: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj, który dokonał ostatecznej redakcji tekstu. Choć krótko po uchwaleniu ustawy zasadniczej Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie, to Konstytucja Majowa pozostała dla Polaków symbolem wolności, dumy narodowej i patriotyzmu. Dokument ten jest odzwierciedleniem tradycji niepodległościowych państwa polskiego, a rocznice jej uchwalenia były zawsze upamiętniane przez znajdującą się pod zaborami polską ludność. Więcej informacji na temat Konstytucji 3 Maja 1791 roku w tym krótkim filmiku:https://www.youtube.com/watch?v=wCsmTBkxy5I
30.04.2021

Szkoła dobrych manier czyli jak żyć wśród ludzi

Kolejne działanie w ramach innowacji pedagogicznej „Szkoła dobrych manier czyli jak żyć wśród ludzi".
W piątek 5 marca na Wasze skrzynki mailowe po godzinie 14:00 zostanie przesłany kolejny (ostatni) test wielokrotnego wyboru. Formularz będzie aktywny przez 20 minut.
Tematyką testu będzie dress code.
Osoby, które uzyskają największą liczbę punktów, wezmą udział w drugim etapie konkursu.
05.03.2021

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1028 29 następna »