Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Święto Konstytucji 3 Maja


Obchodzimy w tym roku 230. rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielki Ustawy Rządowej, zwanej także Konstytucją 3 Maja. Regulowała ona w jedenastu obszernych artykułach prawa i obowiązki ogółu mieszkańców kraju oraz wprowadzała oparte na osiągnięciach europejskiego oświecenia zasady organizacji ustroju państwa (władza prawodawcza, wykonawcza, sądownicza). Konstytucja 3 Maja była drugą na świecie – po konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 r. – spisaną ustawą tego typu. Jej autorzy to: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj, który dokonał ostatecznej redakcji tekstu. Choć krótko po uchwaleniu ustawy zasadniczej Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie, to Konstytucja Majowa pozostała dla Polaków symbolem wolności, dumy narodowej i patriotyzmu. Dokument ten jest odzwierciedleniem tradycji niepodległościowych państwa polskiego, a rocznice jej uchwalenia były zawsze upamiętniane przez znajdującą się pod zaborami polską ludność. Więcej informacji na temat Konstytucji 3 Maja 1791 roku w tym krótkim filmiku:https://www.youtube.com/watch?v=wCsmTBkxy5I
Sławomir Pelczar
30.04.2021