Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Planowane terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/21.

21-24.09.2020r. godz. 16:00
- Spotkanie z rodzicami
Wybory do klasowych rad rodziców

24.09.2020r. godz. 16:30

- Posiedzenie rady rodziców.
Wybory do Rady Rodziców szkoły
Propozycje zmian w programie wychowawczo- profilaktycznym szkoły.

16.11.2020r. godz. 16:00

- Spotkanie z rodzicami – spotkanie wywiadowcze
Szkolenie dla rodziców - Jak pomóc w domu dziecku w realizacji zadań wynikających z pracy zdalnej ucznia.
Alkohol , narkotyki dopalacze- to mnie nie kręci! -klasy 1 po gimn.

29.01.2021r. godz.16:00
- Spotkanie z rodzicami – spotkanie wywiadowcze - podsumowanie I półrocza 2020/21
Szkolenie dla rodziców
Uczenie się jest fajne- klasy 1
Stres przedmaturalny- klasy 3

22.04.2021r. godz. 16:00

- Spotkanie z rodzicami – spotkanie wywiadowcze dla rodziców uczniów klas I i II
godz. 17:00
- Spotkanie uczestników olimpiad, najlepszych uczniów (wszystkich klas)i ich rodziców z dyrekcją szkoły i nauczycielami.
03.11.2020