Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Egzaminy poprawkowe

Informujemy, że egzaminy poprawkowe odbędą się:

 • 25.08.2011 - godz. 9:00 - z matematyki - w sali A7
 • 26.08.2011 - godz. 9:00 - z fizyki - w sali A7
20.06.2011

Ogłoszenie dla nauczycieli

 1. Wychowawcy klas wspólnie z samorządami klasowymi wytypują kandydatów do Stypendium Rady Ministrów na rok szkolny 2011/2012. Szczegółowe informacje na stronie internetowej KO w Rzeszowie.
 2. Nazwiska kandydatów wraz z uzasadnieniem składać do 10.06. do pani A. Ziobro.
 3. Do 10.06.2011 należy złożyć sprawozdania z badań osiągnięć edukacyjnych uczniów. Wnioski z badań przygotować na konferencję plenarną.

Na naszej stronie internetowej w plikach do pobrania znajdują się:

 • wzór sprawozdania z realizacji zadań zespołu przedmiotowego – na konferencję plenarną.
 • karta monitorowania podstawy programowej (dla klas I wypełnić, uzupełnić karty klas II – złożyć u dyrektora naczelnego do 24.06)
 • karty kontrolowania 19-tej godziny z art. 42 KN (wypełnione złożyć do dyrektora naczelnego do 24.06)
06.06.2011

Wewnątrzszkolny konkurs na „Klasę z klasą”.

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza i Rada Rodziców wychodząc naprzeciw propozycjom uczniów, rodziców i nauczycieli ogłasza wewnątrzszkolny konkurs na „Klasę z klasą”.

Innowacje pedagogiczne

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisem w § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. (Dz.U. Nr 56, poz.506), 31 marca 2011 r. upływa termin przekazywania kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu, dokumentacji związanej z działalnością innowacyjną.

Spotkanie z rodzicami

W dniu 14 lutego 2010 r. o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie wywiadowcze z rodzicami.
Na spotkaniu należy m.in. przedstawić następujące informacje:
 • Poinformować rodziców o wynikach w nauce, frekwencji i zachowaniu uczniów.
 • Zapoznać rodziców z wynikami próbnej matury, zaprezentować podjęte przez nauczycieli działania służące wsparciu maturzystów - wych. kl.III.
 • Zapoznać rodziców z treścią zaleceń Kuratorium Oświaty dla szkół dotyczącym zapobieganiu zachorowań na grypę A/H1N1.
 • Przeprowadzić pedagogizację rodziców na temat: Matura z relaksem wych. kl.III. (materiały u pani pedagog B. Modliszewskiej)
 • Przeprowadzić z rodzicami dyskusję nt. sposobów ich aktywizacji w życie szkoły, form współpracy, wypracować stosowne wnioski (przekazać je w formie pisemnej dyrektorowi szkoły) - wych. kl.I i II.
09.02.2011

« poprzednia 1 219 20 21 22 23 24 25 26 27 28 następna »