Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Ogłoszenie dla nauczycieli

  1. Wychowawcy klas wspólnie z samorządami klasowymi wytypują kandydatów do Stypendium Rady Ministrów na rok szkolny 2011/2012. Szczegółowe informacje na stronie internetowej KO w Rzeszowie.
  2. Nazwiska kandydatów wraz z uzasadnieniem składać do 10.06. do pani A. Ziobro.
  3. Do 10.06.2011 należy złożyć sprawozdania z badań osiągnięć edukacyjnych uczniów. Wnioski z badań przygotować na konferencję plenarną.

Na naszej stronie internetowej w plikach do pobrania znajdują się:

  • wzór sprawozdania z realizacji zadań zespołu przedmiotowego – na konferencję plenarną.
  • karta monitorowania podstawy programowej (dla klas I wypełnić, uzupełnić karty klas II – złożyć u dyrektora naczelnego do 24.06)
  • karty kontrolowania 19-tej godziny z art. 42 KN (wypełnione złożyć do dyrektora naczelnego do 24.06)

06.06.2011