Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Próbna Matura z matematyki

W dniu 7.03.2012 r. w naszej szkole odbędzie się próbny egzamin maturalny z matematyki przygotowany przez Centralną Komisje Egzaminacyjną. Nowością w stosunku do egzaminów próbnych przygotowanych i przeprowadzonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w 2009 i 2010 roku jest fakt, że prace uczniów zostaną ocenione w szkole przez nauczycieli. Nauczyciele zapoznają się ze schematami oceniania, co umożliwi zastosowanie szczegółowych kryteriów (takich, jakie stosują egzaminatorzy) do oceny prac uczniów.
Lekcje w tym dniu będą skrócone o 15 min. i rozpoczną się od godz. 11:00 .
Szczegółowy harmonogram został wywieszony na szkolnej tablicy ogłoszeń.
01.03.2012

Próbny egzamin maturalny

W dniach 22-25 listopada w naszej szkole odbędzie się próbny egzamin maturalny.

Szczegóły:

harmonogram egzaminów
składy zespołów nadzorujących
czasy trwania skróconych lekcji

Ogłoszenie dla wychowawców i uczniów klas pierwszych

22 listopada 2011 roku odbędzie się w naszej szkole badanie, którego celem będzie standaryzacja zestawów zadań związanych z egzaminem maturalnym.

- z języka polskiego - godz 8:50 - aula - 25 uczniów(klasy 1A, 1B, 1C, 1D, 1F) - po 5 osób z  klasy)
- z historii - godz 9:35 - aula - 25 uczniów( klasy 1A, 1B, 1C, 1D, 1G ) - po 5 osób z klasy (innych niż z j. polskiego)

Wychowawcy klas zobowiązani są do wytypowania określonej liczby osób oraz dopilnowaniu uczestnictwa w badaniu.

art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela

Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela – zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela, Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało prezentowane poniżej stanowisko w sprawie sposobu wykonania tego przepisu. Podjęcie decyzji w kwestii rodzaju zajęć, które będą realizowane w szkole w ramach godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela, przydzielenie tych godzin do realizacji poszczególnym nauczycielom oraz rozliczanie tych godzin, należy bowiem do kompetencji dyrektora szkoły.

Ogłoszenie dla maturzystów

Prosimy o zapoznanie się z komunikatami Dyrektora CKE w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2011/2012 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi http://www.cke.edu.pl/images/stories/0000_12_Komunikaty/dostosowanie_matury_12.pdf oraz harmonogramem egzaminu maturalnego w 2012 roku http://www.cke.edu.pl/images/stories/0000000_Matura_2012/harmonogram_egzam_25_08_11.pdf

Informacja dostępna również na tablicy ogłoszeń na I piętrze.
13.09.2011

« poprzednia 1 219 20 21 22 23 24 25 26 27 28 następna »