Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Uwaga pasjonaci nauk przyrodniczych i ścisłych!

To coś dla Was!


ADAMED SmartUP to program naukowo- edukacyjny skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, mający na celu popularyzację nauk przyrodniczych i ścisłych oraz wsparcie rozwoju pasji i zainteresowań szczególnie uzdolnionej młodzieży.
Organizatorem programu jest Fundacja Grupy Adamed, której celem jest wspieranie działalności badawczo- rozwojowej, naukowej i oświatowej, popularyzacja nauki oraz wsparcie rozwoju młodzieży i środowiska naukowego.
Obecnie trwa rejestracja ( do stycznia 2017r. ) do trzeciej edycji programu. Jeśli chcesz odkryć fascynujący świat nauk przyrodniczych i ścisłych, sprawdzić swoją wiedzę i wygrać wyjazd na wakacyjny obóz naukowy. Zarejestruj się już dziś !
Więcej informacji : www.adamedsmartup.pl

K. Ossowska
23.11.2016

Święto Patrona Szkoły Adama Mickiewicza

Obchody Święta rozpoczynamy już 28 listopada. Będą im towarzyszyły różne imprezy i konkursy:
 1. 28. 11. 2016r. - Potyczki Mickiewiczowskie ( z udziałem uczniów strzyżowskiego gimnazjum)
  organizator: V. Wietecha
 2. 28. 11. 2016r. - Konkurs na strój bohaterów z utworów wieszcza.
 3. 05. 12. 2016r. - Konkurs o tytuł "Mistrza ortografii".
 4. 07. 12. 2016r. - Konkurs dla uczniów klas drugich "Życie i twórczość Adama Mickiewicza".

19 grudnia 2016 r. odbędzie się uroczyste zakończenie obchodów Święta Patrona Szkoły, ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród.
Szczegółowe informacje u organizatorów: B. Śliwy i U. Mendelowskiej.
21.11.2016

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCZ)

Nasza szkoła realizuje projekt - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCZ) na lata 2016-2020 Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. 
Celem tego programu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), w szczególności literatury pięknej i lektur szkolnych.

Postawy czytelnicze naszych uczniów.

Biblioteka szkolna w ramach ewaluacji pracy własnej przeprowadziła ankietę wśród uczniów LO i ZST dotyczącą rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród młodzieży. W  badaniu uczestniczyło 87 uczniów klas 1,2,3 Liceum Ogólnokształcącego i 38 uczniów klas 1 Technikum.
W ankiecie poruszono zagadnienia:
 1. W jaki sposób spędzasz czas wolny?
 2. Jak często czytasz książkę w czasie wolnym?
 3. Ile książek przeczytałeś w zeszłym roku?
 4. Jakie książki czytasz w czasie wolnym?
 5. Jak oceniasz jakość zasobów biblioteki szkolnej?
 6. Jak oceniasz dostępność lektur ze szkolnego zestawu lektur obowiązkowych w bibliotece szkolnej?
 7. Skąd pochodzą książki, które czytasz w wolnym czasie?
 8. Jak często czytasz prasę w czasie wolnym?
 9. Wymień jakie tytuły prasowe czytasz najczęściej.
 10. Jak często czytasz książkę/prasę na nośniku elektronicznym w czasie wolnym?
 11. Z jakiego urządzenia korzystasz czytając książki/prasę w formie elektronicznej?
 12. Czy rodzice/opiekunowie zachęcają Cię do czytania?
 13. Czy uważasz, że książka to dobry prezent dla Ciebie?

W wyniku przeprowadzonej ankiety uzyskano następujące informacje:
Podczas czasu wolnego uczniowie najczęściej sięgają po komputer i Internet, tak twierdzi 92% ankietowanych, 79% w czasie wolnym ogląda telewizję, zaś 65% ankietowanych słucha muzyki. 70% ankietowanych deklaruje czytanie jako formę spędzania wolnego czasu kilkakrotnie w kwartale, 30% zaś kilka razy w tygodniu. Na kolejnym miejscu znajdujemy sport jako sposób spędzania czasu wolnego młodzieży( 46% badanych).

Studnia dla Sudanu

W dniu 19 maja na auli Liceum Ogólnokształcącego gościliśmy ojca Tomasza Nogaja, jezuitę pochodzącego ze Starej Wsi, który opowiedział nam o trudnym, ale i bardzo fascynującym pobycie na misjach w Sudanie Południowym. Swoją opowieść ksiądz ilustrował licznymi zdjęciami, a bibliotekę szkolną obdarował książką Kazimierza Sowy „Szaleńcy Pana Boga”, poświęconą m.in jego misji. W spotkaniu brali udział uczniowie naszego licem (1C, 1D, 1E, 2E, 2B), zaproszeni uczniowie Zespołu Szkól Technicznych oraz kierownik Filii Biblioteki Pedagogicznej. Przypominamy jednocześnie, że nasza szkoła aktywnie uczestniczy w organizacji zbiórki makulatury na studnię dla Sudanu i Czadu.
09.06.2016

« poprzednia 1 215 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2528 29 następna »