Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCZ)

Nasza szkoła realizuje projekt - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCZ) na lata 2016-2020 Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. 
Celem tego programu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), w szczególności literatury pięknej i lektur szkolnych.

Postawy czytelnicze naszych uczniów.

Biblioteka szkolna w ramach ewaluacji pracy własnej przeprowadziła ankietę wśród uczniów LO i ZST dotyczącą rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród młodzieży. W  badaniu uczestniczyło 87 uczniów klas 1,2,3 Liceum Ogólnokształcącego i 38 uczniów klas 1 Technikum.
W ankiecie poruszono zagadnienia:
 1. W jaki sposób spędzasz czas wolny?
 2. Jak często czytasz książkę w czasie wolnym?
 3. Ile książek przeczytałeś w zeszłym roku?
 4. Jakie książki czytasz w czasie wolnym?
 5. Jak oceniasz jakość zasobów biblioteki szkolnej?
 6. Jak oceniasz dostępność lektur ze szkolnego zestawu lektur obowiązkowych w bibliotece szkolnej?
 7. Skąd pochodzą książki, które czytasz w wolnym czasie?
 8. Jak często czytasz prasę w czasie wolnym?
 9. Wymień jakie tytuły prasowe czytasz najczęściej.
 10. Jak często czytasz książkę/prasę na nośniku elektronicznym w czasie wolnym?
 11. Z jakiego urządzenia korzystasz czytając książki/prasę w formie elektronicznej?
 12. Czy rodzice/opiekunowie zachęcają Cię do czytania?
 13. Czy uważasz, że książka to dobry prezent dla Ciebie?

W wyniku przeprowadzonej ankiety uzyskano następujące informacje:
Podczas czasu wolnego uczniowie najczęściej sięgają po komputer i Internet, tak twierdzi 92% ankietowanych, 79% w czasie wolnym ogląda telewizję, zaś 65% ankietowanych słucha muzyki. 70% ankietowanych deklaruje czytanie jako formę spędzania wolnego czasu kilkakrotnie w kwartale, 30% zaś kilka razy w tygodniu. Na kolejnym miejscu znajdujemy sport jako sposób spędzania czasu wolnego młodzieży( 46% badanych).

Studnia dla Sudanu

W dniu 19 maja na auli Liceum Ogólnokształcącego gościliśmy ojca Tomasza Nogaja, jezuitę pochodzącego ze Starej Wsi, który opowiedział nam o trudnym, ale i bardzo fascynującym pobycie na misjach w Sudanie Południowym. Swoją opowieść ksiądz ilustrował licznymi zdjęciami, a bibliotekę szkolną obdarował książką Kazimierza Sowy „Szaleńcy Pana Boga”, poświęconą m.in jego misji. W spotkaniu brali udział uczniowie naszego licem (1C, 1D, 1E, 2E, 2B), zaproszeni uczniowie Zespołu Szkól Technicznych oraz kierownik Filii Biblioteki Pedagogicznej. Przypominamy jednocześnie, że nasza szkoła aktywnie uczestniczy w organizacji zbiórki makulatury na studnię dla Sudanu i Czadu.
09.06.2016

Aktywna długa przerwa

„Pozbądź się komputerowego koszmaru, skorzystaj ze starych gier czaru”


Lubisz skakać przez skakankę? Przyjdź na długą przerwę we wtorek 31 maja do atrium na skakankowy flash mob rozpoczynający szkolną ligę starych gier.Rozgrywki odbywać się będą przez cały czerwiec na lekcjach wychowania fizycznego.Możesz wystartować w następujących konkurencjach: guma, klasy, hocyle, cymbergaj, dwa ognie, skakanka. Listy chętnych do startu w poszczególnych konkurencjach będą u nauczycieli wf. Zapraszają: nauczyciele wf. oraz zespół „Stare Gry vs. Nowe Gry”
30.05.2016

Koncert Kultura Kontra Nałogi 2016

Uwaga! Uczniowie, którzy są zainteresowani udziałem w tegorocznej edycji widowiska profilaktycznego Kultura Kontra Nałogi.
Widowisko zaplanowane jest na poniedziałek 13 czerwca. Zapraszamy do współpracy uczniów, którzy chcieliby w naszym programie śpiewać, tańczyć, grać na instrumentach muzycznych.
W koncercie można uczestniczyć pod warunkiem, że repertuar będzie spójny z muzyką i kontrkulturą pokolenia Flower Power - lata 60-70te. Oprócz naszych uczniów jak zawsze mile widziani są absolwenci naszego LO, uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych naszego powiatu - zapraszamy do wspólnej pracy i zabawy.
Zainteresowanych uczniów proszę o kontakt ze mną - w szkole - A14 lub w grupie na portalu Facebook - grupa o nazwie - Kultura Kontra Nałogi oraz event o tej samej nazwie t.j.Koncert Kultura Kontra Nałogi 2016.

Barbara Leśniak
24.05.2016

« poprzednia 1 215 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2527 28 następna »