Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCZ)

Nasza szkoła realizuje projekt - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCZ) na lata 2016-2020 Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. 
Celem tego programu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), w szczególności literatury pięknej i lektur szkolnych.
W ramach Programu zakupione będą nowości wydawnictw w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Nasza szkoła wyda na zakup książek w sumie 15000,00 zł, w tym 12000,00 to środki pochodzące z dotacji oraz 3000,00 zł to wkład własny organu prowadzącego, czyli w naszym wypadku Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.
Realizacja programu trwa. Przeprowadzono już następujące działania: spotkanie z poetką panią Lidia Czają, akcję „Jak nie czytam jak czytam”, ankietę czytelniczą dla uczniów, inicjatywy: Wybory Książek i Książki Naszych Marzeń, wyjazd na Targi Książki w Krakowie, kiermasze książek, udział w spotkaniach z pisarzami w Bibliotece Publicznej i inne. Kolejne punkty programu są w trakcie realizacji.
D.Skura
04.10.2016