Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Postawy czytelnicze naszych uczniów.

Biblioteka szkolna w ramach ewaluacji pracy własnej przeprowadziła ankietę wśród uczniów LO i ZST dotyczącą rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród młodzieży. W  badaniu uczestniczyło 87 uczniów klas 1,2,3 Liceum Ogólnokształcącego i 38 uczniów klas 1 Technikum.
W ankiecie poruszono zagadnienia:
 1. W jaki sposób spędzasz czas wolny?
 2. Jak często czytasz książkę w czasie wolnym?
 3. Ile książek przeczytałeś w zeszłym roku?
 4. Jakie książki czytasz w czasie wolnym?
 5. Jak oceniasz jakość zasobów biblioteki szkolnej?
 6. Jak oceniasz dostępność lektur ze szkolnego zestawu lektur obowiązkowych w bibliotece szkolnej?
 7. Skąd pochodzą książki, które czytasz w wolnym czasie?
 8. Jak często czytasz prasę w czasie wolnym?
 9. Wymień jakie tytuły prasowe czytasz najczęściej.
 10. Jak często czytasz książkę/prasę na nośniku elektronicznym w czasie wolnym?
 11. Z jakiego urządzenia korzystasz czytając książki/prasę w formie elektronicznej?
 12. Czy rodzice/opiekunowie zachęcają Cię do czytania?
 13. Czy uważasz, że książka to dobry prezent dla Ciebie?

W wyniku przeprowadzonej ankiety uzyskano następujące informacje:
Podczas czasu wolnego uczniowie najczęściej sięgają po komputer i Internet, tak twierdzi 92% ankietowanych, 79% w czasie wolnym ogląda telewizję, zaś 65% ankietowanych słucha muzyki. 70% ankietowanych deklaruje czytanie jako formę spędzania wolnego czasu kilkakrotnie w kwartale, 30% zaś kilka razy w tygodniu. Na kolejnym miejscu znajdujemy sport jako sposób spędzania czasu wolnego młodzieży( 46% badanych).
Najliczniejsza grupa uczniów (38%) deklaruje, że w ostatnim roku przeczytała 4-9 tytułów, 33% przeczytało 1-3 wydawnictw w ciągu roku, 10-20 tytułów przeczytało 29% ankietowanych.
Najczęściej uczniowie sięgają po fantastykę -71%, lektury szkolne to obowiązek wypełniany przez 56% uczniów, literaturę obyczajową czyta 48% młodych, kryminały i literatura sensacyjna cieszy się popularnością wśród 31% naszych uczniów.
Książki, które leżą w kręgu zainteresowań naszych czytelników pochodzą najczęściej z bibliotek szkolnej, publicznej, często są w zbiorach domowych. Liczna grupa młodzieży sięga w tym celu do Internetu. Po książkę w wersji elektronicznej czytaną w telefonie, laptopie, tablecie, czytniku kilka razy w tygodniu sięga 32% ankietowanych, 37% robi to kilka razy w kwartale.
Zasoby naszej biblioteki szkolnej oceniane są  na poziomie wystarczającym przez 61% uczniów ,39% uczniów uważa, że księgozbiór nasz warto uzupełnić. Staramy się odpowiednio zadbać o dostępność lektur ze szkolnego zestawu lektur obowiązkowych, i tak na poziomie bardzo dobrym i dobrym nasze działania w tym zakresie ocenia 93% uczniów LO.
Zapraszamy rodziców, wychowawców, nauczycieli do współpracy w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych naszej młodzieży. Uczniowie twierdzą, że rodzice zachęcają ich do czytania, ale czynią to rzadko- 34%, zaś 41% nie odczuwa motywacji ze strony rodziców. Przez 67% uczniów LO książka jest postrzegana jako dobry pomysł na prezent.
Nauczyciele bibliotekarze biblioteki szkolnej LO i ZST.
09.09.2016