Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Studnia dla Sudanu

W dniu 19 maja na auli Liceum Ogólnokształcącego gościliśmy ojca Tomasza Nogaja, jezuitę pochodzącego ze Starej Wsi, który opowiedział nam o trudnym, ale i bardzo fascynującym pobycie na misjach w Sudanie Południowym. Swoją opowieść ksiądz ilustrował licznymi zdjęciami, a bibliotekę szkolną obdarował książką Kazimierza Sowy „Szaleńcy Pana Boga”, poświęconą m.in jego misji. W spotkaniu brali udział uczniowie naszego licem (1C, 1D, 1E, 2E, 2B), zaproszeni uczniowie Zespołu Szkól Technicznych oraz kierownik Filii Biblioteki Pedagogicznej. Przypominamy jednocześnie, że nasza szkoła aktywnie uczestniczy w organizacji zbiórki makulatury na studnię dla Sudanu i Czadu.
B.Modliszewska
09.06.2016