Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Festyn Zdrowia

W drodze do certyfikatu Zielonej Flagi


Samorząd szkolny współpracy z  Eko Komitetem (1C, 1B, 2C) i zespołem „Stare vs Nowe gry” (klasy 2D i 2E) zorganizował Festyn Zdrowia jako formę integracji nowych uczniów ze społecznością szkolną. 5 października dwóch lekcjach (4 i 5) reprezentanci wszystkich klas wzięli udział w różnych konkurencjach:
Językowych: English Apple Quiz oraz grze językowej na platformie Kahoot
Sportowych: wyścig rydwanów, rzut przedmiotem niespodzianką ( teczka polonisty wagą ponad 10 kg), gra w skoczka, skakanie na skakance, rzut do celu, gra w gumę. Śmiechu było co niemiara, szczególnie, gdy wychowawcy wspomagali swoje klasy jak prof. W.Wietecha, prof. A.Ziobro czy T. Jakubasz; było to dodatkowo punktowane.
Kulinarnych: każda klasa przygotowała ekologiczna potrawę (wygrała Paulina Szot, 2B)
Wyniki wszystkich klas zostały zsumowane i nagrodę pieniężną w kwocie 100 zł. ufundowaną przez Radę Rodziców otrzymała klasa 3A.
Na pocieszenie dla wszystkich uczestników zawodów na auli czekał długi stół z ekologiczną żywnością, co zostało przyjęte z widocznym entuzjazmem i … bardzo szybko znikło.
Serdeczne podziękowania kierujemy do:
sklepu ekologicznego w Strzyżowie za zdrowe przekąski, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jasienicy Rosielnej z ekologiczne jogurty, sery, mleko i masło oraz za chleb od GS w Strzyżowie.
Wielkie podziękowania kierujemy także do uczniów i nauczycieli, którzy przygotowali własne potrawy do wspólnej konsumpcji i nauczycieli wf. za pomoc w organizacji.
                                    Samorząd szkolny
10.10.2016

Ogólnopolski Głos Profilaktyki 2016

W dniu 1 czerwca 2016 roku nasze Liceum wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Strzyżowie oraz Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat Strzyżowski było organizatorem akcji profilaktycznej w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki 2016. Impreza, jak co roku obfitowała w szereg atrakcji, których głównym celem było szerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień, propagowanie zdrowych zachowań oraz wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Imprezy i pokazy odbywały się na strzyżowskim rynku, na którym zgromadziły się dzieci i młodzież ze strzyżowskich szkół oraz mieszkańcy Strzyżowa.

UWAGA !!! KONKURS pt. „Jabłko w roli głównej”

W związku z obfitością jabłek informujemy, że dzień 28 stycznia 2016 roku ogłaszamy Szkolnym Świętem Jabłka.
Z tej okazji zespół ds. promocji zdrowia zaprasza uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły do udziału w konkursie na najsmaczniejszą potrawę z jabłkiem - głównym składnikiem. Własnoręcznie wykonane przysmaki z jabłek (ciasta, ciastka, przekąski itp.) należy przynieść w tym dniu do biblioteki szkolnej do godz.10. Do potrawy należy dodać krótki opis, najlepiej humorystyczny. Komisja konkursowa wybierze 3 najlepsze pyszności, a ich autorzy otrzymają nagrody. Po zakończeniu konkursu, na długiej przerwie, przyniesione przez Was dzieła sztuki kulinarnej będzie można nabyć za symboliczną opłatą na stoiskach przy auli, a zebrana kwota zasili budżet SU.
21.01.2016

Używkom mówimy NIE- debata społeczna.

25 listopada w Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie odbyła się debata społeczna pod hasłem „Używkom mówimy NIE”.
Debata była elementem naszych działań profilaktycznych w ramach Ogólnopolskiego Konkursu - „Szkoła wolna od dopalaczy”. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za działania edukacyjne wobec młodzieży naszego powiatu, dyrektorzy szkół, pedagodzy wraz z uczniami Gimnazjum Publicznego w Strzyżowie, Zespołu Szkół w Czudcu, Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie. Podczas spotkania prelekcję dla  uczniów nt. szkodliwości i skutków stosowania dopalaczy wygłosili: lekarz Pan A. Włodyka, pedagog Pani K. Majewska- Żydzik, podkomisarz Pani K. Ciuba.

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

Dnia 15 października 2015 r. klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza wzięły udział w  europejskim dniu przywracania czynności serca, którego organizatorem jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Nie bądź obojętny, może to tylko 30 uciśnięć ale komuś może to uratować życie! Działaj!

19.10.2015

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna »