Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Strzyżów, dn.  14 lipca 2011 roku
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przedkładamy informuję o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi edukacyjnej w związku z realizacją projektu dla Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie nr  WND-POKL.09.01.02-18-258/09 „W drodze do kariery – szanse na lepszą przyszłość - program rozwoju Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Strzyżowie”, realizowanego przy wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1  „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” w Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie, ul. Mickiewicza 11, 38 – 100 Strzyżów w okresie od 01.10.2009 do 30.09.2011r.

TERMIN OBOZU NAUKOWEGOObóz naukowy w ramach projektu pn. W drodze do kariery - szanse na lepszą przyszłość - program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie odbędzie się w dniach
od 20.07.2011r. do 27.07.2011r.
Miejsce obozu WZW "Jawor" Solina
wyjazd w dniu 20.07.2011r. godz. 9:00 z parkingu przy szkole
06.07.2011

Egzaminy poprawkowe

Informujemy, że egzaminy poprawkowe odbędą się:

  • 25.08.2011 - godz. 9:00 - z matematyki - w sali A7
  • 26.08.2011 - godz. 9:00 - z fizyki - w sali A7
20.06.2011

Katarzyna Zdon laureatką konkursu "Poszukiwanie Talentów"


http://talenty.fuw.edu.pl/
Kasia Zdon uczennica klasy II B została laureatką V Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego "Poszukiwanie Talentów" zajmując III miejsce w finale.
Główną nagrodą dla uczennicy jest 6 - dniowy wyjazd szkoleniowy do Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej ( Federacja Rosyjska).

Serdecznie gratulujemy sukcesu !
20.06.2011

Rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego

p. t. Dziękuję – chcę żyć w wolności. 9 czerwca b. r. w lokalu PBW Filii w Strzyżowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie profilaktycznym p. t. Dziękuję – chcę żyć w wolności, zorganizowanym przez Filię we współpracy z pedagogami Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie. Sponsorem nagród była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzyżowie. Konkurs dotyczył szeroko pojętej profilaktyki uzależnień i miał na celu zwrócenie uwagi młodych ludzi wchodzących w dorosłość na wartość trzeźwości w różnych wymiarach życia.

« poprzednia 1 2318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328349 350 następna »