Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Deklaracje do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012

Prosimy o pobranie, wydrukowanie i wypełnienie deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2011/2012.

Deklaracje do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012 na  stonie OKE w Krakowie

Termin składania deklaracji mija 30 września 2011r.

Osoby posiadające opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w sprawie dostosowania warunków
i formy przeprowadzania egzaminu... (dysleksję rozwojową) proszone są o dostarczenie w/w opinii wraz z wnioskiem o dostosowaniu warunków egzaminu wraz z wypełnioną deklaracją.

15.09.2011

art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela

Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela – zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela, Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało prezentowane poniżej stanowisko w sprawie sposobu wykonania tego przepisu. Podjęcie decyzji w kwestii rodzaju zajęć, które będą realizowane w szkole w ramach godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela, przydzielenie tych godzin do realizacji poszczególnym nauczycielom oraz rozliczanie tych godzin, należy bowiem do kompetencji dyrektora szkoły.

Sprzątanie Świata 2011

W dniach 17 i 18 września na całym świecie obchodzimy akcje Sprzątanie Świata pod hasłem "Lasy to życie, chrońmy je".
Z tej okazji 15 września klasa 1C będzie sprzątać rezerwat Wielki Las, a 19 września odbędzie się sprzątanie terenu wokół szkoły. Uczniowie pod opieką pań profesor Agaty Zobro i Doroty Skury na lekcjach wychowania fizycznego uporządkują teren wokół szkoły.
14.09.2011

Ogłoszenie dla maturzystów

Prosimy o zapoznanie się z komunikatami Dyrektora CKE w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2011/2012 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi http://www.cke.edu.pl/images/stories/0000_12_Komunikaty/dostosowanie_matury_12.pdf oraz harmonogramem egzaminu maturalnego w 2012 roku http://www.cke.edu.pl/images/stories/0000000_Matura_2012/harmonogram_egzam_25_08_11.pdf

Informacja dostępna również na tablicy ogłoszeń na I piętrze.
13.09.2011

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "Mat"

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "Mat" odbędzie się 11 I 2012r. w LO w Strzyżowie.
Wszelkie informacje na temat konkursu oraz jego regulamin znajduje się na stronie internetowej: http://www.mat.edu.pl/.
Zgłoszenia do tego konkursu przyjmują nauczyciele matematyki do 30 XI 2011r.
06.09.2011

« poprzednia 1 2316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326349 350 następna »