Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Spotkanie z rodzicami

W dniu 14 lutego 2010 r. o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie wywiadowcze z rodzicami.
Na spotkaniu należy m.in. przedstawić następujące informacje:
  • Poinformować rodziców o wynikach w nauce, frekwencji i zachowaniu uczniów.
  • Zapoznać rodziców z wynikami próbnej matury, zaprezentować podjęte przez nauczycieli działania służące wsparciu maturzystów - wych. kl.III.
  • Zapoznać rodziców z treścią zaleceń Kuratorium Oświaty dla szkół dotyczącym zapobieganiu zachorowań na grypę A/H1N1.
  • Przeprowadzić pedagogizację rodziców na temat: Matura z relaksem wych. kl.III. (materiały u pani pedagog B. Modliszewskiej)
  • Przeprowadzić z rodzicami dyskusję nt. sposobów ich aktywizacji w życie szkoły, form współpracy, wypracować stosowne wnioski (przekazać je w formie pisemnej dyrektorowi szkoły) - wych. kl.I i II.
09.02.2011

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

W dniu 11 lutego 2011 o godz. 13.15 odbędzie się posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej. Porządek posiedzenia w księdze zarządzeń, która znajduje się w recepcji szkoły.
08.02.2011

Informacja dla Absolwentów LO

Absolwenci LO Strzyżów z lat ubiegłych, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2011r., proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły w celu odebrania haseł do systemu OBIEG.
07.02.2011

Monitoring realizacji 19-tej godziny

Zgodnie z ustalonymi kierunkami realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2010/ 2011 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przeprowadzi monitoring sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Monitoring będzie prowadzony w trakcie czynności nadzorczych zaplanowanych i podejmowanych w roku szkolnym 2010/ 2011 w szkołach i placówkach w okresie od 7 lutego do 30 maja 2011 r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w gimnazjach, szkołach specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych i placówkach od 1 września 2011 roku.

« poprzednia 1 2311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321324 325 następna »