Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Świat bez granic - World Without Boarders

-lekcje otwarte z języka angielskiego
w ramach projektu Erasmus+ „W drodze do Europy”Szóstego października 2017 r. w obecności całej społeczności Liceum Ogólnokształcącego odbyła się prezentacja projektu „W drodze do Europy – rozwój kompetencji językowych i europejskiej sieci kontaktów”, realizowanego w szkole w ramach akcji Mobilność kadry edukacji szkolnej programu Erasmus+ w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 30 listopada 2018 r.
Spotkanie to miało na celu zapoznanie uczniów i nauczycieli z celami projektu i harmonogramem już obytych i zaplanowanych mobilności oraz pierwszymi efektami działań realizowanych przez nauczycieli. Cała społeczność miała okazję obejrzeć prezentację w języku angielskim pt. ‘My 3D Homeland’ - „Ojczyzna na trzech płaszczyznach” (http://prezi.com/vhqte8-clnvn/?utm_campaign=share&utm_medium=copy) w nowoczesnej aplikacji Prezi. Prezentacja ta powstała jako wynik konkursu zorganizowanego w poprzednim roku szkolnym w ramach przedmiotu wiedza o kulturze przez p. Mirosława Czarnika dla uczniów klas pierwszych oraz efekt współpracy uczniów i nauczycieli realizujących projekt – p. Tomasza Jakubasza, Kariny Zając i Beaty Wójcik. Uczniowie – autorzy zwycięskich prezentacji otrzymali dyplomy i drobne nagrody przywiezione przez nauczycieli odbywających mobilności w Anglii i Szkocji.

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna »