Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

„Olga Tokarczuk – polska pisarka światowa” – wykład dr hab. prof. UR Magdaleny Rabizo-Birek

W dniu 29 października odbył się w naszej szkole wykład poświęcony życiu i twórczości laureatki Literackiej Nagrody Nobla za rok 2018 – Olgi Tokarczuk. Jak łatwo się domyślić, w obliczu wydarzeń towarzyszących przyznaniu tej zaszczytnej nagrody, bardzo trudno zorganizować tego rodzaju spotkanie z osobami zdolnymi kompetentnie i przy tym ciekawie opowiadać o sylwetce twórczej naszej Noblistki, bo przecież teraz każdy chce o niej słuchać. Nam jednak to trudne zadanie udało się zrealizować w sposób perfekcyjny – naszym gościem była bowiem nie tylko osoba, dla której twórczość Olgi Tokarczuk nie ma żadnych tajemnic, ale także bliska znajoma Pisarki – pani dr hab. prof. UR Magdalena Rabizo-Birek. W wypełnionej po brzegi szkolnej auli, w obecności gości: pani Marty Utnickiej – przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Strzyżowskiego oraz grupy uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej wraz z opiekunem – panią Małgorzatą Ochab, pani profesor o życiu i twórczości Olgi Tokarczuk mówiła barwnie, przystępnie i przede wszystkim zajmująco. W swym wykładzie poruszyła ona nie tylko najważniejsze wątki twórczości Pisarki i wyjaśniła, od których utworów najlepiej zacząć przygodę z lekturą tekstów autorki „Prawieku”, ale także w sposób niezwykle interesujący opowiadała o prywatnych z Nią relacjach, spotkaniach i uroczystościach, w których wspólnie brały udział. Czas wykładu upłynął bardzo szybko i ani się obejrzeliśmy, trzeba było z żalem żegnać panią profesor, którą wzywały kolejne obowiązki i kolejne wykłady o Noblistce.
29.10.2019

Obóz naukowy

„Odkryj polską Amazonkę”


To już czwarta edycja obozu naukowego organizowanego w naszej szkole. W tym roku celem naszej edukacyjnej wyprawy jest podlaska Amazonia – kraina magiczna i niezwykle urokliwa. Będziemy wędrować ścieżkami przyrodniczymi Wigierskiego, Biebrzańskiego i Narwiańskiego Parku Narodowego. Zanurzymy się w gąszczu trzcin, przejdziemy bagna i mokradła suchą stopą, przepłyniemy Wigry, Biebrzę i Narew… Wyprawy te dostarczą nie tylko materiału do badań laboratoryjnych, ale z pewnością też niezapomnianych wrażeń. A wszystko to po to, by zachwycić się pięknem polskiej przyrody i zrozumieć potrzebę jej ochrony. Obóz ma charakter interdyscyplinarny i łączy tematykę biologiczno – chemiczną. Skierowany jest głównie do uczniów realizujących rozszerzenia przedmiotowe z biologii i chemii.

Liczba miejsc jest ograniczona, a o zapisie na wyjazd decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie opłaty wstępnej w wysokości 200 złotych.

Więcej informacji na plakatach i u nauczycieli – K. Ossowskiej i M. Woźnickiej.
Serdecznie zapraszamy!
05.09.2019

SPRAWOZDANIE Z WARSZTATÓW TŁUMACZENIOWYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

W dniu 27 marca 2019 r. grupa sześciu uczniów z klas II B oraz III C, przygotowujących się do egaminu maturalnego z języka niemieckiego, odwiedziła Zakład Komunikacji Międzykulturowej Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, gdzie odbyły się warsztaty tłumaczeniowe pt.: „Fantastyczny świat tłumaczeń”.

Międzynarodowy projekt „Unser Erbe im Zeitwandel/ Our heritage in changing times”

W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 realizowałam z uczniami klas pierwszych i drugich czteromiesięczny projekt na platformie eTwinning we współpracy z krajami partnerskimi z Węgier (koordynator projektu), Hiszpanii, Turcji i Słowacji. W projekcie brało udział 17 uczniów naszej szkoły z klas pierwszych i drugich.
Projekt nosił nazwę „Unser Erbe im Zeitwandel” (w wolnym tłumaczeniu „Nasze dziedzictwo na przestrzeni lat”). Był to projekt dwujęzyczny- realizowany w języku niemieckim i angielskim.

Celem głównym projektu było zbadanie, jak zmieniało się nasze najbliższe środowisko naturalne, dziedzictwo kulturowe i historyczne na przestrzeni lat i jaką postać ma dzisiaj.
Cele szczegółowe projektu:
- Wspieranie samodzielności, innowacyjności, kreatywnego myślenia uczniów.
- Rozwój umiejętności posługiwania się TIK.
- Rozwój kompetencji językowych.
- Wspieranie aktywności uczniów.

Sherlock Holmes and a stolen work of art

- Sherlock Holmes na tropie zaginionego dzieła sztuki 26 października 2018 r.    Pod tym hasłem nauczyciele języków obcych Liceum oraz uczestnicy projektu Erasmus+ W drodze do Europy zorganizowali wydarzenie ogólnoszkolne, skupione wokół promocji języków obcych i kultury różnych krajów europejskich.
Z tej okazji szkoła stała się mapą Europy, a różne klasopracownie ośrodkami poszczególnych krajów i miast europejskich oraz różnorodnych zagdnień i aspektów kulturowych. Wydarzeniu nadano formę gry miejskiej – turnieju, w którym drużyny uczniów złożone z reprezentacji różnych klas odbyły ekspresową podróż po Europie, czyli odwiedziły wyznaczone miejsca na terenie całej szkoły. Wykonując po drodze różnorodne zadania o tematyce językowo-kulturowej, uczniowie mieli ostatecznie dotrzeć do zaginionego dzieła sztuki.

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna »